Sign In

Одржана 205. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 205. сједници у Бањалуци, Информацију о статистичким показатељима стања у областима прерађивачке индустрије и њиховом кретању за првих девет мјесеци 2018. године.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-септембар 2018. године у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 5,3%.

Индустријска производња у периоду јануар - септембар 2018. године у поређењу са истим периодом 2017. године, имала је раст у два подручја и то: производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација забиљежило је раст од 27,0%, вађење руда и камена раст од 0,7%, док је подручје прерађивачке индустрије забиљежило пад од -2,4%.

У периоду јануар-септембар 2018. године, Република Српска је остварила:
o извоз у вриједности 2.761.765.000 КМ, што је више за 8,9% у односу исти период 2017. године. 
o увоз је износио 3.907.017.000 КМ, што је више за 8,8% у односу на исти период 2017. године. 
o покривеност увоза извозом у периоду јануар-септембар 2018. године износила је 70,7%, док је спољнотрговински дефицит износио 1.145.252.000 КМ.

У периоду јануар-септембар 2018. године прерађивачка индустрија је остварила: извоз у вриједности 2.342.398.000 КМ, што је више за 9,8% у односу на исти период 2017. године. 

Увоз је износио 3.109.564.000 КМ, што је више за 8,5% у односу на исти период 2017. године. 

Покривеност увоза извозом у периоду јануар-септембар 2018. године износила је 75,3%, док је спољнотрговински дефицит износио 767.166.000 КМ.

Број запослених у индустрији у периоду јануар-септембар 2018. године у поређењу са истим периодом прошле године већи је за 2,2%.

Раст броја запослених имала су сљ​едећа подручја: Прерађивачка индустрија раст од 2,5%, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација раст од 3,2%, док је подручје Вађење руда и камена имало пад од -1,5%.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о новом порталу „Јединствена контакт тачка за пословање“.

Портал „Јединствена контакт тачка за пословање“ јавности je доступан од септембра 2018. године и замијенио је Регистар одобрења у привреди Републике Српске. Контакт тачка обухвата базу података, која се односи на поступке, административне процедуре и формалности за покретање и обављање привредних дјелатности, укључујући пружање услуга, информације о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа и друге садржаје од значаја за пружање квалитетних података грађанима и пословним субјектима ради лакшег покретања и обављања привредних дјелатности.

Портал је доступан на интернет адреси www.pscsrpska.vladars.net , функционише на ћирилици и латиници, а тренутно је у фази превођења на енглески језик.

Сврха Контакт тачке је да грађани и пословни субјекти на једном мјесту, на брз и једноставан начин могу приступити информацијама о правној форми регистрације за обавање конкретне привредне дјелатности у Републици Српској, као и свим предрегистрационим, односно пострегистрационим формалностима неопходним за пословање.

Поводом ове информације, Влада је задужила републичке органе управе и друге субјекти који су законом овлашћени за издавање одређених формалности за обављање одређених привредних дјелатности, да у случају одређених промјена у прописима, односно процедурама и формалностима из своје надлежности у складу са Уредбом о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској, пријаве у електронском облику сваки нови податак, измјену или допуну постојећег, као и престанак важења одређеног податка, у циљу ажурности података Јединствене контакт тачке.

Влада је задужила Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у сарадњи са надлежним органима редовно ажурира, прати стање и унапређује функционалност електронске Јединствене контакт тачке, и по потреби обавјештава Владу Републике Српске о истом. Задужују се ресорна министарства да дају пуну подршку у активностима на примјени модела стандардног трошкова, а кроз пилот пројекте поједностављења процедура и формалности за пословање.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о противградној заштити.

Овим законом уређује се организација система противградне заштите, носилац послова противградне заштите, права, обавезе и одговорности носиоца послова, начин финансирања и надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања од значаја за систем одбране од града.

Систем противградне заштите представља скуп свих активности, којим се умањује или спречава могућност настанка града, а све у циљу смањeња штета од ове природне елементарне непогоде, те је с тим у вези дефинисан и период трајања противградне сезоне.

С обзиром на то да се финансирање система противградне заштите, на начин како је уређено досадашњим Законом, показало као непримјењиво у пракси, овим нацртом прецизније су прописани обвезници накнаде, наплата и контрола наплате накнаде за финансирање система противградне заштите. Приходи који се остваре наплатом накнаде користе се за редован рад система противградне заштите и мoдeрнизaциjу система одбране од града. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради документа Смјернице за развој привреде Републике Српске.

Влада Републике Српске је става да документ Смјернице за развој привреде Републике Српске треба да буде полазна основа за израду средњорочне Стратегије развоја Републике Српске.

Влада је задужила ресорна министарства да до израде Стратегије, а на основу документа Смјереница, израде Акциони план реализације Смјерница из своје ресорне надлежности.

У Информацији се подсјећа да су Влада Републике Српске и Унија удружења послодаваца Републике Српске 10. децембра 2017. године закључили „Меморандум о заједничким политикама за пеирод 2018-2020. година.“ Један од договорених корака у поменутом документу је била и израда Смјерница за развој привреде Републике Српске на начин да се кроз директан разговор са привредницима и представницима ресорних институција Републике Српске настави започети дијалог, кроз детаљну анализу кључних привредних сектора и приједлог кључних мјера које би требале да допринесу повећању технолошког развоја привреде, извоза и плата запослених.

Влада Републике Српске усвојила је План интервентних набавки производа, робе и средстава за 2019. годину.

Планом интервентних набавки дефинише се систем и начин интервентних набавки производа, робе и средстава у условима озбиљних поремећаја на тржишту Републике Српске. 
 
Основни циљ Плана интервентних набавки је обезбјеђење континуираног снабдијевања тржишта Републике Српске производима, робама и средствима који су неопходни за задовољавање основних потреба становништва и привреде Републике Српске  у условима озбиљних поремећаја на тржишту.

Првенствено план подразумијева дефинисање врсте и количине производа, робе и средстава за потребе становништва и привреде за вријеме трајања озбиљних поремећаја на тржишту, те се на тај начин избјегава пракса мобилисања буџетских средстава у сврху одржавања одређеног нивоа робних залиха и смањују се трошкови њиховог занављања, а потребна новчана средства се ангажују по потреби у условима озбиљних поремећаја на тржишту.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о дефинисању параметара за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије регистрованих у Републици Српској.

Параметри којим се утврђују стратешка предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије, су сљедећи: степен финализације - минимум 1/3 учешћа финалних или полуфиналних производа у укупној производњи; број запослених - минимум 50, осим за прерађиваче трупаца четинара; укупан приход - минимум 2 милиона КМ, на годишњем нивоу; измирене обавезе према Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац по основу потписаних уговора; измирене доспјеле пореске обавезе и доприноси.

Предузећа која задовољавају параметре из тачке ове одлуке, стичу право на потписивање оквирних петогодишњих уговора са Јавним предузећем шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, о испоруци сировине са загарантованим минималним количинама и динамиком испоруке шумских дрвних сортимената.​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.