Sign In

Одржана 25. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 25. сједници у Бањалуци, Информацију о реорганизацији регионалних мониторинг тимова за борбу против трговине људима у БиХ.

Влада Републике Српске је сагласна да се у Републици Српској формирају регионални мониторинг тимови за борбу против трговине људима у складу са организацијом окружних тужилаштава у Републици Српској. Влада задужује Министарство унутрашњих послова да координира активности на формирању регионалних  мониторинг тимова у Републици Српској. Задужују се Републички органи управе да се у складу са Законом о републичкој управи континуирано и благовремено у оквиру својих надлежности пруже подршку Министарству унтрашњих послова у процесу реорганизације регионалних мониторинг тимова.

У јулу 2003. године Савјет министара БиХ донио је Одлуку о процедурама и начину координације активности на спречавању трговине људима и илегалне миграције у БиХ и успостављања функције Државног координатора за БиХ и на тај начин успоставио тијело одговорно за координацију активности у вези са трговином људима.

У складу са Правилима о заштити жртава и свједока жртава трговине људима БиХ, донесеним 2007. године, успостављени су регионални мониторинг тимови за борбу против трговине људима. Регионални мониторинг тимови за Сарајево, Бања Лука, Мостар и Тузла формирани су по принципу територијалне организације Државне агенције за истраге и заштиту са циљем координације активности у супротстављању трговини људима на регионалном нивоу. У регионалне тимове, поред надлежних институција са БиХ нивоа власти укључени су и представници ентитетских министарстава унутрашњих послова и полиције Брчко Дистрикта БиХ, тужилаштва, министарства за рад, социјалну и здравствену заштиту, образовање, инспекције рада, центра за социјални рад и невладине организације.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је, препознајући проблем трговине људима, те потребу за сарадњом у овој области, подржавало заједничке активности и учествовало у раду предметних тимова, у складу са позитивно-правним прописима који регулишу ову област. Међутим, након извршене анализе досадашњег рада предметних тимова, сврсисходност њиховог постојања и поменутог начина организације Министарство унутрашњих послова је утврдило да тимови нису постигли очекиване резултате, односно да нису остварили сврху свог постојања. С тим у вези, а након постигнутог консензуса представника свих надлежних институција Републике Српске, министарство унутрашњих послова је упутило иницијативу Министарству безбједности БиХ да се изврши реорганизација регионалних тимова, и умјесто досадашње организације регионалних мониторинг тимова која је у складу са организацијом Државне агенције за истраге и заштиту, Министарство унутрашњних послова Републике Српске предложило је организацију која би била у складу са организацијом окружних тужилаштава у Републици Српској.

Приједлог Министарства унутрашњих послова у погледу организације будућих регионалних мониторинг тимова је у складу са уставним и законским надлежностима, те чланом 29. Конвенције Савјета Европе о акцији против трговине људима који прописују да ће државе усвојити неопходне мјере да би обезбиједиле координацију политика и дјеловања служби и других јавних органа који се боре против трговине људима постављајући координирајућа тијела.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о додјели стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима.

Министарство породице, омладине и спорта додјелом стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима стимулише, како младе спортисте, тако и оне са врхунским спортским резултатима, на трајно бављење спортом ради постизања запажених спортских резултата. Вредновање постигнутих спортских резултата у претходном периоду и подстицање на даље напредовање су циљеви којима континуирано тежимо путем овог начина финансирања појединаца.

Стипендирањем спортиста, поред осталог, утичемо на селекцију талентованих појединаца, истичемо њихове резултате и квалитете, како би они били подстрек осталим спортистима да се истрајније баве спортом.

Стипендије за 2019. годину се додјељују на сљедећи начин: 45 стипендије перспективним спортистима, 10 стипендија спортистима са инвалидитетом и 5 стипендија потенцијалним олимпијским кандидатима.

Укупна финансијска средства која су издвојена за спортске стипендије у 2019. години износе 125.000,00 КМ.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Нацрта Програма јавних инвестиција Републике Српске 2020-2022. који садржи анализу инвестиција по годинама.

У периоду 2020‐2022. година планирана је реализација инвестиционих пројеката (капитална  потрошња) у укупном износу  од  568.067.262  KМ, а планом имплементације предвиђена је сљедећа реализација по годинама:

‐ у 2020. години    282.301.173 KM

‐ у 2021. години    221.244.323 КМ

‐ у 2022. години      64.521.766 КМ.

Међу пројектима који улазе у састав Нацрта Програма јавних инвестиција Републике Српске  2020‐2022. година има и оних чија је реализација почела у претходним годинама и закључно са 2018. годином утрошено је 1.611.7705.422 КМ из свих извора финансирања, а у текућој 2019. години планира се уложити 502.122.804 КМ. Такође, има пројеката чија реализација траје и након истека 2022. године и у том периоду потребно је уложити 84.654.386 КМ.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од  500.000,00 КМ.

Средства из ове одлуке, распоређују се како слиједи:

Неразвијене општине:  Братунац  16.794,12 КМ; Вишеград 12.894,12 КМ; Власеница 15.694,12 KM; Доњи Жабар 15.319,12 KM; Костајница 14.819,12 KM; Љубиње 14.444,12 KM; Невесиње 15.294,12 KM; Пелагићево 14.894,12 KM; Петровац 12.344,12 KM; Петрово 15.244,12 KM; Рибник 13.594,12 KM; Рогатица 13.744,12 KM; Хан Пијесак 13.744,12 KM; Шамац 16.844,12 KM; Шипово 13.744,12 KM.

Изразито неразвијене општине: Берковићи 14.594,12 KM; Вукосавље 16.134,12 KM; Источни Дрвар 12.194,12 KM; Источни Мостар 15.294,12 KM; Источни Стари Град 13.184,12 KM; Језеро 16.379,12 KM; Калиновик 13.094,12 KM; Кнежево 15.694,12 KM; Крупа на Уни 16.379,12 KM; Купрес 13.094,12 KM; Лопаре 15.284,12 KM; Ново Горажде 14.434,12 KM; Осмаци 15.584,12 KM; Оштра Лука 15.694,12 KM; Рудо 15.444,12 KM; Сребреница 13.794,10 KM; Трново 14.294,10 KM; Чајниче 14.934,10 KM; Шековићи 15.084,10 KM.

 

​Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина.

Усваја се приједлог Министарства управе и локалне самоуправе и одобрава суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина.

Суфинансирају се пројекти општина Невесиње, Берковићи, Језеро, Пелагићево, Калиновик, Кнежево и Рудо.

Пројекти из ове одлуке суфинансираће се са буџетске позиције трансфери неразвијеним општинама, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе на сљедећи начин:

Општина Невесиње, Пројекат „Реконструкција дијела улице између цркве „Б.Д. Марије и жупног двора" у укупном износу од 13.000,00 KM; Општина Берковићи, Пројекат „Фонд за женско предузетништво", у укупном износу од  19.500,00 KM; Општина Језеро, Пројекат „Санација и асфалтирање локалног пута у насељеном мјесту Черказовићи од раскрснице Богно до бунара извора питке воде", у укупном износу  од  29.500,00 КМ; Општина Пелагићево, Пројекат уређење трга „9. Јануар" и изградња спомен комплекса „Васо Пелагић", додатни и непредвиђени радови на реконструкцији школе у центру Пелагићева", у укупном износу од 14.000,00 КМ; Општина Калиновик, Пројекат „Уговор о удруживању средстава ради реализације пројекта запошљавања младих YEP", у укупном износу од 8.700,00 КМ, Општина Кнежево, Пројекат „Адаптација купатила Спортске дворане у Кнежеву" у укупном износу од 6.000,00 КМ, Општина Рудо, Пројекат „Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља Рудо" у укупном износу од 13.000,00 КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава – текући грантови удружењима од јавног интереса.

Даје се сагласност Министарству управе и локалне самоуправе на  План утрошка  средстава – текући грантови удружењима од јавног интереса, за период 1. мај - 30. јун 2019. године, у износу од  16.666,66 КМ.

Средства из ове одлуке додјељују се удружењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се на сљедећи начин: Савезу општина и градова Републике Српске, Бијељина 5.834,00 КМ, Савезу националних мањина Републике Српске, Бања Лука 5.832,66 КМ и Асоцијацији „Ствараоци Републике Српске" Источно Сарајево, Пале 5.000,00 КМ.

Влада Републике Српске разматрала је Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској банци за обнову и развој за финансирање пројекта Коридор Vc – обилазница Добој.

Овом одлуком прихвата се задужење Републике Српске према Европској банци за обнову и развој (EBRD) за финансирање Пројекта Коридор Vc – обилазница Добој у износу од 150.000.000 евра.

Циљ Пројекта је да се обезбиједе додатна средства за изградњу дионице аутопута Коридор Vc, дужине око 6 километара између петље Руданкa и краја тунела Путниково брдо 2 (међуентитетска линија разграничења), укључујући мост преко ријеке Босне, два тунела и вијадукт.

Влада Републике Српске Приједлог ове одлуке упутиће на разматрање у Народну Скупштину Републике Српске.


Влада Републике Српске донијела је Програм мониторинга класичне и афричке куге свиња.

Овим програмом прописује се спровођење мониторинга на класичну и афричку кугу свиња код домаће и дивље популације свиња, узорковање на изабраним фармама и лабораторијска дијагностика, те едукација, израда упутстава и брошура.

Циљ програма мониторинга на класичну и афричку кугу свиња код домаће и дивље популације свиња је благовремено откривање и сузбијање појаве и превенција болести, процјена тренутног статуса класичне и афричке куге свиња код домаћих и дивљих свиња, процјена свијести ветеринара и власника свиња о болести и факторима ширења класичне куге свиња, процјена спровођења биосигурносних мјера на фармама које ће на основу случајног одабира учествовати у мониторингу одређивања преваленције инфекције вирусом класичне куге свиња и извршити припрему за прелазак на фазу престанка вакцинације и предузимања мјера за искорјењивање класичне куге свиња.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.