Sign In

Одржана 122. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 122. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о страним улагањима.

Овим законом уређују се права, обавезе и статус страних улагача, облици страних улагања, органи надлежни за одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре Републике Српске и промоција и привлачење страних улагања у Републику Српску.​

Разлози за доношење новог закона садржани су у потреби унапређења законодавства у овој области, пратећи измјене у Закону о политици директних страних улагања у БиХ, којим су такође побољшане и дорађене поједине одредбе.

Предложене измјене нису биле већег обима. Међутим, водећи рачуна о томе да је овај закон до сада мијењан и допуњаван више пута, чиме је измијењено више од половине чланова основног текста прописа, предлагач је, примјењујући члан 59. став 1. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске, предложио доношење новог закона са истим називом.

Нови закон врши додатну либерализацију и у сектор медијских послова и преко 49% основног капитала пословног субјекта, у изузетним случајевима и уколико је допуштено прописима којима је уређена ова област. С озбиром на улогу и значај јединица локалних самоуправа у привлачењу страних улагања и важност сарадње локалног и републичког нивоа, Закон је допуњен и новим члановима којим је обрађена ова тематика.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности.

Разлог за доношење ове уредбе садржан је у потреби испуњења обавеза из Акционог плана Босне и Херцеговине за отклањање недостатака у борби против прања новца и финансирања терористичких активности.

Овом уредбом, износ који резидент (физичко лице) у путничком промету са иностранством, може износити у ефективном страном новцу или чековима, као и нерезидент ( физичко лице) у ефективном страном новцу од износа противвриједности стране валуте повећан је са 2.500 евра на 10.000 евра.

Поред наведеног, Уредба је допуњена одредбом којом је прописано да је физичко лице, поред ефективног страног новца, конвертибилних марака и чекова, дужно да пријави хартије од вриједности и све друге физички преносиве инструменте плаћања у складу са прописом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности.

Влада Републике Српске усвојила је Седамнаести извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Нацрт меморандумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства и овластила министра унутрашњих послова Драгана Лукача у име Владе Републике Српске да потпише Меморандум.

Надлежни органи за спровођење овог меморандума су Министарство одбране Републике Србије и Хеликоптерски сервис Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о иницијативи Мултинационалне холдинг групе за закључењем Мемораднума о сарадњи у области туризма и дала сагласност на Меморандум о разумијевању између Владе Републике Српске –Министарство трговине и туризма  и MULTINATIONAL HOLDINGS GROUP.

Влада је овластила Предрага Глухаковића, министра трговине и туризма у Влади Републике Српске, да потпише Меморандум.

Међународна компанија Multinational Holdings Group је исказала намјеру да са Владом Републике Српске потпише меморандум о разумјевању у области туризма.

Меморандумом је предвиђено да се активно и партнерски ради на изградњи нових и унапређењу постојећих забавно- туристичких капацитета и потенцијала  Републике Српске. Меморандум предстваља полазни документ и основу за све будуће преговоре између уговорних страна.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о коришћењу података из Централне базе другог примјерка матичних књига за потребе Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и  тражење несталих лица у сврху реализације активности планираних „Пројектом пописа и евидентирања српских жртава у рату у БиХ (трагични сукоб у региону), у периоду 1992-1995.година".

Влада је сагласна да министар управе и локалне самоуправе потпише Споразум о коришћењу података из Централне базе другог примјерка матичних књига са Републичким центром за истраживање рата, ратних злочина и  тражење несталих лица, у складу са Уредбом о начину коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна Јавне установе Национални парк „Сутјеска" Тјентиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, као и Одлуку о усвајању Плана рада и пословања Јавне установе Национални парк „Сутјеска" Тјентиште за 2017. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извјештајa о пословању и годишњeг обрачуна Јавне установе Национални парк „Козара" Приједор за 2016. годину, као и Одлуку о усвајању Плана рада и пословања Јавне установе Национални парк „Козара" Приједор за 2017. годину.

​ Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.