Sign In

Одржана 24. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 24. сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину. 

Висина школарине у Републици Српској није се мијењала у посљедњих 10 година и према свим расположивим подацима и анализама, школарине у Републици Српској су далеко најниже у односу на наше окружење. 
За највећи број студијских програма првог циклуса студија школарине се крећу у распону од 440 КМ до 660 КМ, док се за мали број студијских програма из области умјетности, школарине крећу у распону од 1.000 до 1.500 КМ. 
Школарине за други циклус студија за највећи број студијских програма износе 880 КМ, док за поједине студијске програме из области умјетности износе 1.500 КМ.
Значајан број студената у потпуности је ослобођено од плаћања школарине односно имају статус студената чије се школовање финансира из Буџета Републике Српске на основу постигнутог успјеха у претходном периоду школовања, у складу са уписном политиком која се претходно утврђује за сваку академску годину. 
Одлуком о висини школарине за академску 2019/20. годину, Влада Републике Српске (као и у свим претходним годинама) утврдила је ослобађање појединих категорија студената од плаћања школарине (дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, дјеца ратних војних инвалида ВРС, инвалиди ВРС, студенти са инвалидитетом, дјеца без оба родитеља, те студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија).
Приликом одређивања висине школарине Влада Републике Српске, ресорно министарство и јавне високошколске установе руководиле су се, економском и социјалном ситуацијом у Републици Српској, прије свега имајући у виду стратешки циљ да се приступ високом образовању олакша и обезбједи што већем броју садашњих и будућих студената.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију o међусобној сарадњи у области образовања у циљу испуњавања заједничких циљева Републике Српске и Републике Србије према српској дијаспори.
Министарство просвјете и културе Републике Српске предложило је потписивање још једног споразума о сарадњи у области образовања у циљу испуњавања заједничких циљева Републике Србије и Републике Српске према српској дијаспори.
Текст Споразума односи се на сарадњу коју ће два министарства заједнички остваривати кроз сљедећа подручја - заједнички рад на његовању и очувању српског језика Срба у дијаспори, израду програма националне групе предмета за дијаспору и заједничких уџбеника, организовање допунског образовањa ученика у дијаспори у циљу унапријеђивања васпитно-образовног рада, реализовање заједничких пројекта на  заштити српског језика и очувања ћириличког писма, израда заједничког наставног плана и програма и заједничких уџбеника, омогућавање заједничког коришћења свих капацитета у промовисању српског језика, омогућавање програма учења српског језика за Србе у дијаспори, дјеловање на очувању и развоју српског националног језичког и културног идентитета, организовање љетних школа за дјецу из дијаспоре у Републици Србији и Републици Српској, учешће ученика из дијаспоре у манифестацијама које организују стране потписнице, повезивање образовних институција и појединаца и обезбјеђивање наставног кадра, уџбеника и књига.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о увођењу кинеског језика у школе у Републици Српској.
С обзиром на то да постоје позитивна искуства из школа у којима је кинески језик уведен као факултативна настава и велики интерес ученика за изучавање кинеског језика, Министарство просвјете и културе је мишљења да сарадњу треба проширити и омогућити долазак наставника кинеског језика у Републику Српску.
Влада је овластила министра просвјете и културе Републике Српске да потпише Споразум о обезбjеђивању наставника кинеског језика између Сједишта Конфуцијевих института Народне Републике Кине у Пекингу и Министарства просвјете и културе, Републикa Српскa.
Сједиште Конфуцијевих института Народне Републике Кине, Пекинг, Споразумом се обавезује да обезбиједи наставнике кинеског језика за Републику Српску, с циљем да подржи реализацију факултативне наставе кинеског језика у Републици Српској.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о разврставању привредних субјеката из области дрвне индустрије према степену прераде.
Влада је задужила Министарство привреде и предузетништва да донесе Рјешење о утврђивању услова и критеријума за разврставање привредних субјеката из области дрвне индустрије према степену прераде, као и да именује Комисију која ће урадити Листу финалних и полуфиналних дрвопрерађивача и која ће континуирано вршити разврставање привредних субјеката из области дрвне индустрије у наведене групе.
У Комисију ће се именовати представници Министарства привреде и предузетништва, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и Привредне коморе Републике Српске. 
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о престанку важења Одлуке о висини таксе за држање паса.
Разлог за доношење ове одлуке је растерећење власника животиња, односно смањење оптерећења на минимуму у Регистру пореских и непореских давања, а у вези са Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-730/19 од 14.03.2019. године. 
Разлог за доношење ове одлуке заснива се и на анализи реализације ове мјере, с обзиром на то да наплату ове мјере врше овлашћене ветеринарске организације, које у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској и подзаконским актима спроводе све мјере здравствене заштите животиња које у једном дијелу финансирају и сами власници животиња.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Програм развоја јавне управе за период 2019-2023. године. Задужују се надлежни органи управе да сачине свој Акциони план, у којем ће бити садржани носиоци активности, рокови и начин извршења као и потребна средства за извршење мјера предвиђених овим Програмом, уз уважавање трогодишњег циклуса буџетског планирања Републике Српске водећи рачуна да поменути планови буду усклађени са буџетом Републике Српске за сваку годину у периоду трајања Програма развоја јавне управе за период 2019‐2023. године.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.