Sign In

Одржана 105. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 105. сједници, у Бањалуци, Одлуку о најнижој плати. Најнижа плата у Републици Српској за 2017. годину утврђује се у нето износу у висини од 395,00 КМ. Економско социјални савјет Републике Српске је на својој 38. редовоној сједници одржаној дана 13. децембра 2016. године усвојио Закључак, којим је Влади Републике Српске предложено доношење Одлуке о најнижој плати.​

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт кривичног законика Републике Српске. Кривични закон Републике Српске донесен је 2003. године и од тада је мијењан шест пута. У међувремену се указала потреба за усклађивањем кривичног законодавства са тренутним тенденцијама у друштву, као и усклађивањем са директивама Европске уније које прописују правила за поједине врсте кривичних дјела. Обрађивач је припремио Нацрт кривичног законика Републике Српске,  у којем су одредбе предметног закона, као и у Важећем закону, груписане у општи и посебни дио.

У општем дијелу, у којем су систематизоване одредбе о важењу кривичног законодавства, кривичном дјелу и кривичној одговорности, кривичним санкцијама, одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом, правним посљедицама осуде, рехабилитацији и условима за давање података из казнене евиденције, застарјелости, амнестији и помиловању, одговорности правних лица за кривична дјела, уведене су нове одредбе о одузимању имовинске користи као специфичне кривичноправне мјере која има посебну функцију у подручју организованог криминала, одузимање предмета или средстава која су кориштена за извршење кривичног дјела или су за то била намијењена, као и средстава која су настала њиховим вршењем, док је код кривичног дјела тероризма прописано и одузимање објеката и других непокретности који су кориштени за обуку и припрему терористичких активности. Поред наведеног, уводи се и могућност извршења казне затвора до једне године и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор) и нова казна – забрана управљања моторним возилом. Осим тога, предлаже се увођење и нове мјере безбједности, забрана присуствовања одређеним спортским приредбама, као и успостављање и вођење посебног регистра лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног интегритета дјетета.

У посебном дијелу, у којем су систематизована кривична дјела и казне за кривична дјела, поред кривичних дјела прописаних Важећим законом, уводе се и нова кривична дјела, а то су: генитално сакаћење жена и принудна стерилизација, кривично дјело прогањања, кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела трговине људима и дјецом, кривично дјело полна уцјена, кривично дјело задовољење полних страсти пред дјететом, кривично дјело принудно закључење брака, кривично дјело злостављање на раду, кривично дјело крађа електричне енергије или гаса, као и кривично дјело договарање исхода такмичења. Исто тако, прописују се и нова кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске, а то су: спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске, као и кривична дјела против тероризма, кривична дјела ненамјенско кориштење буџетских средстава и незаконито повлашћивање привредних субјеката, кривична дјела изазивање нереда, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења, кривична дјела угрожавање животне средине непрописним грађењем објеката и постројења, уништење или оштећење заштићених природних вриједности или добара, уништење станишта, противзаконито изношење или уношење строго заштићених биљака, животиња или генетски модификованих организама и угрожавање озонског омотача.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о вјештацима Републике Српске. Овим законом уређују се услови за обављање вјештачења, поступак именовања и разрјешења вјештака, поступак уписа и брисања правних субјеката, као и права и обавезе лица која обављају вјештачење. Закон о вјештацима Републике Српске у примјени је од 2005. године, а измјене и допуне наведеног Закона услиједиле су 2008. године. Током примјене наведеног Закона, уочене су бројне неправилности, као и непрецизна законска рјешења која су доводила до отежане примјене у пракси. С тим у вези, указала се потреба да се прецизније дефинишу области вјештачења, прецизирају општи и посебни услови за именовање вјештака, дефинишу права и обавезе вјештака, као и принцип утврђивања одговорности и надзора над радом вјештака, да би се омогућила досљедна примјена наведених одредаба у пракси. С обзиром на то да би поновне измјене и допуне, укључујући и измјене и допуне из 2008. године, обухватиле више од половине текста Закона, обрађивач Закона се опредијелио за припрему и израду текста новог Закона о вјештацима Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије за 2016. годину. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и рударства да достави Министарству вањске трговине и економских односа БиХ Извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије за 2016. годину у циљу припреме првог редовног Извјештаја о напретку реализације Акционог плана за коришћење обновљивих извора БиХ и извјештавања Енергетске заједнице у складу са Директивом о обновљивим изворима 2009/28/Е3.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Приједлог плана и Програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2017. годину.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлога програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2017-2019. година. Према поменутом програму у наредне двије године у Републици Српској уговорене су инвестиције у износу од 1.155,4 милиона KM, а као приоритетне потребе исказане су додатне инвестиције у износу од  6,7 милијарди КМ за које нису обезбијеђени извори финансирања.

Анализа секторске структуре капиталних инвестиција у периоду 2017-2019. година (према ресорној надлежности за пројекте) показује да су и  даље највеће инвестиције у енергетику и саобраћајну инфраструктуру, те секторе пољопривреде и водопривреде, здравства и избјеглица и расељених лица. Планирана  улагања у наведене секторе износе 89,83% укупних планираних улагања у периоду 2017-2019. година.

Највеће учешће у финансирању уговорених инвестиционих пројеката у периоду 2017-2019. година имају ино средства у укупном износу  од 915,6 милиона КМ или 79,25% (и то углавном кредити – 855,4 милиона КМ и мањим дијелом грантови – 60,2 милиона КМ), док  домаћа средства по свим основама (буџетска средства, властита средства учесника у реализацији пројеката, домаћи кредити) учествују у износу од 239,8  милион КМ или 20,75%.

Од приоритетних инвестиција без обезбијеђених извора финансирања најзахтјевнији пројекти су из области индустрије и енергетике-углавном  енергетике (укупно 3,7 милијарди КМ или 55,54%) и саобраћајне инфраструктуре (укупно 2,7 милијарди КМ или 40,02%).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средства неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 500.000 КМ.

​ 

Р.бр.Неразвијене општине
1Братунац16.100,00
2Власеница16.200,00
3Доњи Жабар13.975,00
4Костајница15.125,00
5Љубиње14.675,00
6Невесиње15.850,00
7Пелагићево14.975,00
8Петровац13.475,00
9Петрово15.825,00
10Рибник14.100,00
11Рогатица14.675,00
12Хан Пијесак14.725,00
13Шамац16.125,00
14Шипово14.175,00
Р.бр.Изразито неразвијене општине
1Берковићи14.975,00
2Вукосавље16.350,00
3Источни Дрвар13.150,00
4Источни Мостар15.475,00
5Источни Стари Град14.950,00
6Језеро16.125,00
7Калиновик14.950,00
8Кнежево15.475,00
9Крупа на Уни15.875,00
10Купрес13.950,00
11Лопаре15.200,00
12Ново Горажде15.225,00
13Осмаци15.600,00
14Оштра Лука15.225,00
15Рудо15.875,00
16Сребреница15.700,00
17Трново15.200,00
18Чајниче14.725,00
19Шековићи15.975,00

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.