Sign In

Одржана 139. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 139. сједници, у Бањалуци,  Информацију о стању у области прерађивачке индустрије за првих шест мјесеци 2017. године.​

Ова инфорамација садржи општи преглед стања и основне макроекономске показатеље и показатеље пословања прерађивачке индустрије из надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства (ресора за индустрију), као и њених најзначајнијих области а то су: метална индустрија, дрвна индустрија и индустрија текстила, коже и обуће.

Индустријска производња у Републици Српској за првих шест мјесеци 2017. године, у односу на исти период 2016. године, већа је 4,1%. Подручје прерађивачке индустрије је у периоду јануар-јун, у односу на исти период 2016. године, забиљежило раст физичког обима производње од 6,2%.

Раст обима производње прерађивачке индустрије у посматраном периоду, највише су допринијеле области, значајне према учешћу у прерађивачкој индустрији, а то су: производња готових металних производа, осим машина и опреме (раст 17%), производња базних метала (раст 25,3%), производња коже и производа од коже (раст 6,3%), производња производа од гуме и пластичних маса (раст 6,6%), и производња хемикалија и хемијских производа (раст 45,6%).

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог Закона о измјени и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређивања предметне материје прописивањем да се, поред износа новчане казне и трошкова прекршајног поступка, у Регистар пореске управе уносе и трошкови принудне наплате Пореске управе да би се омогућило да и ови трошкови буду наплаћени. Осим наведеног, извршена су и друга побољшања за којима се указала потреба након његове примјене у пракси.

Влада Републике Српске је утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, којим је извршено усклађивање одлука Уставног суда Републике Српске и Уставног суда БиХ.

Одлука Уставног суда Републике Српске се односила на обавезан минимум средстава који су Република, градови и општине који имају извршне одлуке, дужни да у својим буџетима предвиде за њихову исплату.

Према Одлуци Уставног суда БиХ о допустивости у меритуму, дефинисана је предаја непокретности купцу. Прописано је да након полагања цијене, суд рјешењем досуђује непокретност купцу, а да се рјешење објављује на огласној табли суда те доставља купцу и свим лицима којима се доставља закључак о продаји.

Измијењене су и одредбе којима се дефинише појам вјеродостојне исправе, на начин да се као вјеродостојна исправа, поред наведеног, сматра и рачун или извод за телекомуникационе услуге и РТВ таксу. Прописивање вјеродостојне исправе на овај начин учинило би судски поступак ефикаснијим и економичнијим и растеретило би основне судове у Републици Српској, у споровима мале вриједности, за око 16.000 тужби годишње, у парничним предметима ове врсте. Предложено рјешење неће утицати на умањење буџета, нити ће изискивати већа новчана давања за плаћање судских такси од стране правних и физичких лица, односно странака пред судовима.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку је усаглашен са Законом о премјеру и катастру непокретности РС, Законом о судовима РС те Правилима за израду закона и других прописа.

Влада Републике Српске упознала се и усвојила Информацију у вези са давањем сагласности директору Републичког завода за геолошка истраживања Републике Српске за потписивање Меморандума о сарадњи са Геолошким заводом Републике Македоније.

Иницијатива за потписивање Меморандума о сарадњи покренута је од стране Геолошког завода Републике Македоније.

Циљ потписивања Меморандума о сарадњи између два геолошка завода је стварање услова за сарадњу у областима за које је иницијално утврђено да имају потенцијал за срадњу а односе се на активности у области: основних геолошка истраживања, регионалних минерализација, истраживања минералних ресурса, хидрогеологије и геохемије геолошке средине, праћења и спречавања геолошких хазарда и др. У складу са принципом равноправности и узајамности свака од страна ће покрити своје трошкове спровођења заједничких пројеката.

Меморандум о сарадњи између Републичког завода за геолошка истраживања и Геолошког завода Републике Македоније биће на снази наредне три године.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.