Sign In

Одржана 12. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 12. сједници у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици.

У процесу примјене Закона о заштити од насиља у породици утврђено је да поједине одредбе Закона не обезбјеђују пуну заштиту жртава насиља у породици, па се прецизнијим нормама и увођењем нових правних института настоји, у складу са међународним стандардима, побољшати и унаприједити заштита жртава. Нормирањем предложених измјена у тексту Нацрта закона, жртве насиља добијају адекватнију и правовремену помоћ и подршку, додатно унапријеђену по утврђеним међународним стандардима, а одговор законодавца на друштвено неприхватљиве радње насиља у породици и санкционисање учиниоца насиља остварује се примјеном Кривичног законика Републике Српске.
 
Влада Републике Српске донијела је Уредбу о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Уредбом се прописују: начин, услови, критерији и поступак за стамбено збрињавање лица са статусом члана породице погинулог борца и ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Стамбено збрињавање у смислу ове уредбе вршиће се додјелом стамбене јединице или додјелом неповратних новчаних средстава. Начин стамбеног збрињавања зависиће од стамбене ситуације у моменту подношења захтјева за стамбено збрињавање.

Након ступања на снагу Уредбе биће расписан јавни конкурс за подношење пријава за стамбено збрињавање.

У периоду 1999 - 2018. година укупно је стамбено збринуто 8.274 корисника – ратних војних инвалида до ИВ категорије и породица погинулих бораца (3.360 стамбеним јединицама и 4.914 неповратним новчаним средствима). За ове намјене из буџета Републике Српске утрошено је 150.275.510,61 КМ.
 
Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину.
Закључно са 31.12. 2018. године запослено је 4.866 лица, укључујући лица запослена у 2017. години за које је извршен поврат пореза и доприноса, за шта је укупно утрошено 15.519.178,60 КМ.
 
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину.

Акциони план запошљавања у Републици Српској за 2019. годину усваја се у циљу реализације мјера Програма економских реформи Републике Српске за 2019. годину у области запошљавања и циљева Стратегије запошљавања у Републици Српској за период 2016-2020. година.

За реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину Влада Републике Српске и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ обезбиједили су средства у   укупном износу од 16.126.710,00КМ.

На основу Акционог плана ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ ће сачинити Оперативни план за реализацију програма запошљавања у Републици Српској.
 
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2019. године.   

Уплата доприноса ће се извршити из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да за уплатиоце доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике, уколико нема уплатиоца доприноса, објави јавни позив за кориштење наведених средстава.
 
Влада Републике Српске разматрала је Информацију о Одлуци о дозволама за кориштење радиофреквентног спектра за пружање јавних електронских комуникацијских услуга путем мобилних приступних система, коју је Савјет министара БиХ усвојио на сједници одржаној 11.03.2019. године.

Влада Републике Српске подржава донесену одлуку са аспекта потребе за увођењем 4Г мреже у БиХ, али тражи од Савјета министара БиХ да измијени Одлуку тако да у њој буде јасно дефинисана расподјела средстава на име додијељене дозволе, уз претходно прибављену сагласност Владе Републике Српске.
 
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији активности у 2018. години, предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије Републике Српске за период 2016-2020. година.

Стратешки циљеви предвиђени Акционим планом, који су реализовани током 2018. године, били су спровођење процеса ревитализације индустрије (реиндустријализација), праћење развоја индустрије и примјена адекватних мјера за побољшање конкурентности, повећање запослености у индустрији и унапређење понуде радне снаге, побољшање пословног удружења и привлачење инвестиција у индустрију и примјена еколошких стандарда у индустрији и ефикасније кориштење ресурса.

Од активности које су планиране за спровођење у 2018. години, у потпуности је реализовано 49% активности, дјелимично 36%, а нереализовано је 8%.

Од континуираних активности које су планиране за спровођење у периоду 2016-2020. године, у потпуности је реализовано 65% активности, дјелимично је реализовано 30%, а нереализовано је 10%.

Од укупно 159 активности, планираних за 2018. годину и континуираних активности, није реализовано 12 активности или 10%.

Министарство привреде и предузетништва извршило је припреме за реализацију одређеног броја нереализованих активности које ће се спроводити у наредном периоду.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.