Sign In

Организација Министарства

Објављено:

​Министар руководи Министарством, представља Министарство, доноси нормативне акте за чије доношење је Министарство овлашћено, одлучује у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених државних службеника и намјештеника у Министарству,обезбјеђује законитост и ефикасност обављања послова из дјелокруга Министарства и одлучује о другим питањима из дјелокруга Министарства.

Министар је одговоран за спровођење програма и политике Владе, за одлуке које је донио и мјере које је предузео или је пропустио да донесе или предузме и за извршавање обавезних упутстава и посебних задужења која му је одредио предсједник Владе.

Министар је одговоран предсједнику Владе, Влади Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске за рад и стање у областима из дјелокруга рада Министарства.​

С циљем остваривања максималне ефикасности и ефективности приликом извршавања послова у Министарству се образују сљедеће организационе јединице као основне, посебне и унутрашње организационе јединице:

а) основне организационе јединице су: ресори,

б) посебне организационе јединице су: Секретаријат Министарства, Кабинет министра и Јединица за интерну ревизију,

в) унутрашње организационе јединице су: одјељења и одсјеци.

Основне организационе јединице у Министарству су:

а) Ресор за рад и запошљавање,

б) Ресор борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата.

У оквиру основних и посебних организационих јединица формирају се унутрашње организационе јединице:

а) одјељења,

б) одсјеци.

У оквиру Ресора за рад и запошљавање успостављeнe су сљедеће организационе јединице:

а) Одјељење за нормативно-аналитичке послове и европске интеграције​,

б) Одјељење за рад, запошљавање и другостепене инспекцијске послове рада​,

в) Одјељење за заштиту на раду​,

г) Одјељење за пензијско-инвалидско осигурање​.

У оквиру Ресора борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата успостављенe су слиједеће организационе јединице:

а) Одјељење за нормативно-правне послове,

б) Одјељење за аналитичко-информатичке и стамбене послове,

в) Одјељење за војне евиденције учесника Одбрамбено-отаџбинског рата,

г) Одјељење за управно-надзорне послове Бања Лука,

д) Одјељење за управно-надзорне послове Пале,

ђ) Одјељење за управно-надзорне послове Билећа.

У оквиру Секретаријата министарства успостављене су слиједеће организационе јединице:

а) Одјељења за правне послове и управљање људским ресурсима,

б) Одјељења за развој, аналитику, информисање и опште послове,

в) Одјељења за евиденцију, обрачун, информатику и развој информационог система,

г) Одјељења за финансијско-рачуноводствене и аналитичке послове.​

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста у министарству уређена је Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста у Министарству рада​ и борачко инвалидске заштите ("Службени гласник Републике Српске" бр. 67/19) који можете преузети ​овдје​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.