Sign In

Ресор за индустрију

Објављено:

У оквиру Ресора за индустрију, обављају се управни и стручни  послови који се односе на:

 • праћење рада предузећа и предлагање мјера за обезбјеђење и унапређење услова, са становишта законских и других прописа, за њихов  несметан рад и развој;
 • вођење  базе   података   са   свим   битним   привредним параметрима   за индустријске дјелатности из надлежности ресора;
 • припремање анализа, информација и других материјала који служе као основа за дефинисање текуће и развојне политике и за праћење њеног остваривања;
 • учешће у изради стратегије развоја индустријских предузећа;
 • учешће у изради нацрта закона и других прописа из проблематике односног ресора;
 • даје сагласности правним лицима за обављање дјелатности промета, производње и ремонта производа намјенске индустрије;
 • конверзију намјенске индустрије;
 • сарађује са надлежним органима и међународним институцијама у процесу конверзије намјенске индустрије;
 • врши стални надзор над радом правних лица која се баве прометом, производњом и ремонтом производа намјенске индустрије;
 • обављање и других аналитичких и стручних послова привредних грана из надлежности овог ресора, у складу са законским прописима и овим правилником.

У оквиру овог ресора дјелују одјељења: 

 • Одјељење за управљање индустријским развојем 

Тел:     +387 51 338 380; 338 383 
Факс:   +387 51 338 868; 339 651
е-mail:  z.ljepojevic@mier.vladars.netd.stankovic@mier.vladars.net

 • Одјељење за унапређење конкурентности у индустрији

 Тел:     +387 51 338 375 
 Факс:   +387 51 338 868, 339 651 
 е-mail:  j.pilipovic@mier.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.