Sign In

Нова занимања у средњим школама

Објављено:

​​​Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас Конкурс за упис  ученика  у   први    разред  средњих  школа са Планом уписа ученика у средње школе Републике Српске у  школској  2017/2018. години.

Планом уписа ученика у средње школе у школској 2017/2018. години предвиђен је упис  11.346 ученика.

Нова занимања у школској 2017/2018. години су техничар CNC технологија, струка Машинство и обрада метала и тeхничaр инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, струкa Eлeктрoтeхникa.

Упис ученика обављаће  се у два уписна рока: у јунском року, од  12. до 23. јуна и у јулском року, од  3. до 14. јула.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу: општег успјеха у основној школи, посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у дређеној струци, односно  у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као  и за упис у умјетничке школе те резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Под једнаким условима конкуришу сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ, без обзира на то гдје су завршили основну школу, као и ученици из других држава.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа, с тим што ученик који се уписује у школу за ученике са посебним образовним потребама може  имати другу старосну границу за упис у први разред.

Учесници конкурса подносе школи сљедеће документе: пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу), оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију, извод из матичне књиге рођених, диплому  “Вук Стефановић Караџић”, диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи, смјер у гимназији и одсјек у умјетничкој школи, диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења и адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Конкурс за упис  ученика  у   први    разред  средњих  школа Републике Српске са Планом уписа ученика у средње школе доступан је на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на страници Министарства просвјете и културе.

У прилогу је Табеларни преглед по струкама плана уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској за школску 2017/18. годину и преглед броја незапослених и запослених радника по струкама у 2016. години.

 

 

 

Редни

број

 

 

Назив струке

 

Планирани број уписаних

ученика за школску 2017/18. годину

 

Број незапослених у Републици Српској у 2016.години

Број запослених радника у 2016.години у

Републици Српској

1Гимназија232143641247
2.Пољопривреда и прерада хране91439461124
3Шумарство и обрада дрвета39837531055
4.Геологија, рударство и металургија040977
5.Машинство и обрада метала1408188905644
6.Електротехника127466012564
7.Хемија, неметали и графичарство152674144
8.Текстилство и кожарство13841931056
9.Геодезија и грађевинарство3702741860
10.Саобраћај52041731965
11.Угоститељство и туризам75865422517
12.Економија, право и трговина1719181125087
13.Здравство9382538933
14.Остале дјелатности2882245866
15.Култура, умјетност и јавно информисање12410037
16.Богословија24228
 УКУПНО113467930325184

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.