Sign In

Усвојен Закон о основном васпитању и образовању

Објављено:

 

Народна скупштиуна Републике Српске усвојила је Закон о основном васпитању и образовању, који доноси низ рјешења која треба да допринесу унапређењу квалитета васпитања и образовања.

Предложена су рјешења која доприносе да ученик буде активан субјект васпитно-образовног процеса, са којим раде добро оспособљени и компетентни наставници и стручни сарадници. По први пут су дефинисани исходи основног васпитања и образовања који описују шта ученик треба да зна, разумије и може обављати на основу завршеног процеса учења у овом нивоу образовања, дефинисаног кроз знање, вјештине и компетенције.

Прописано је да се након завршеног деветог разреда врши провјера ученичких постигнућа – мала матура, писаним путем – рјешавањем тестова, а програмом мале матуре се одређују наставни предмети из којих ученици рјешавају тестове, те да малу матуру спроводи Републички педагошки завод.

Прописана је обавеза школе да прати интересовање и склоност ученика, односно подстиче професионалу оријентацију ученика, усмјерава га за упис у средњу школу и на тај начин се ученик лакше опредјељује за своје прво занимање.

Такође,  прописано је васпитање и образовање дјеце с посебним васпитно-образовним потребама пo индивидуалним образовним програмимa, ангажовање лица - асистента као подршка ученику са сметњама у развоју и тима за подршку надареним и талентованим ученицима.

Предложеним одредбама унапређује се и рад са надареним и талентованим ученицима. Плaнирaнo je фoрмирaњe тимa за подршку који промовише значај рада са надареним и талентованим ученицима и који сарађује са различитим институцијама  и организацијама које могу пружити подршку надареним и талентованим ученицима.

На овај начин, и уз примјену индивидуалних образовних програма за даровите и талентоване, овим ученицима ће се омогућити квалитетнији рад и боље напредовање током школовања.

Прописан је начин спровођења самовредновања и спољашњег вредновања рада школе. Предвиђено је да школе доносе развојне планове чијом примјеном ће се знатно побољшати квалитет васпитно-образовног процеса у смислу дугорочног планирања и вредновања рада школе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.