Sign In

Правни и административни оквир

Објављено:

Рад Министарства индустрије, енергетике и рударства је заснован за следећим законима:
 • Нацрт Закона о електричној енергији
 • Уредба о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивање усаглашености производа ("Службени гласник Републике Српске“ број 117/13)
 • Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 110/13)
 • Закон о техничким прописима („Службени гласник РС“ број 98/13)
 • Закон о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 121/12)
 • Закон о Влади Републике Српске („Службени гласник РС“ број 118/08)
 • Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 118/08, 117/11 и 37/12)
 • Закон о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09,100/11 и 67/13)
 • Закон о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске»  бр. 75/04 и 78/11)
 • Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 117/11,121/12 и 67/13)
 • Закон о гасу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 86/07 и 121/12)
 • Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводиника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника («Службени гласник Републике Српске» број 52/12)
 • Закон о развоју МСП ("Службени гласник Републике Српске" број 50/13)
 • Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09)
 • Закон о електричној енергији („Службени гласник Републике Српск“ бројеви:  8/08 -пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 01/11)
 • Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији ("Службени гласник РС", бр.39/13,108,13 и 79/15)
 • Закон о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске" бр. 36/09 и 102/12)
 • Закон о рударству («Службени гласник Републике Српске», број 59/12)
 • Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14)
 • Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске" број 59/13)
 • Закон о енергетској ефикасности ("Службени гласник Републике Српске" број 59/13)
 • Упутство за израду годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локале самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број 1/14)
 • Закон о јавно-приватном партерству („Службени гласник РС“ број 59/09 )
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бројеви: 13/02, 87/07 и 50/10)
 • Закон о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03)
 • Закон о стечајном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 16/16)
 • Закон о ликвидационом поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 64/02)
 • Закон о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09,79/11 и 28/13)
 • Закон о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бројеви  56/06 и 1/07),
 • Закон о Фонду за реституцију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 56/06),
 • Закон о Гарантном фонду РС, („Службени гласник Републике Српске“, брoj 50/10)
 • Закон о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  102/11, 108/11, 67/13 и 31/14),
 • Закон о контроли помоћи привредним субјектима (“Службени гласник Републике Српске” број 106/09)
 • Закон о општој сигурности производа („Службени гласник БиХ“ број 102/09)
 • Закон о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник РС“ број 6/12)
 • Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености („Службени гласник БиХ“, број 45/04)
 • Закон о производњи наоружања и војне опреме („Службени гласник БиХ“, бр. 9/04 и 25/09)
 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 1/16)
 • Закон о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“  бр.  121/12,52/14,103/15 и 15/16)
 • Закон о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  бројеви: 20/07,68/07 и 63/11)

Из доле приказаног оквира можете пронаћи наведене законе на којима се базира рад министарства.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.