Sign In

Технички прописи из области електроенергетике

Објављено:

Правилник о електричној опреми намјењеној за употребу у оквир ​​​​одређених граница напона (Службени гласник Републике Српске број 107/14)

       Листа стандарда нисконапонска опрема 

Правилник о електромагнетној компатибилности (Службени гласник Републике Српске број 102/14)

       Листа стандарда електромагнетна компатибилност

Правилник о методологији процјене трошкова понуде енергетских услуга (Службени гласник Републике Српске број 28/14)
Упутство о изради годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске број 1/14)

Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација (Службени гласник Републике Српске број 37/11)  

Правилник о условима и начину полагања стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије (Службени гласник Републике Српске број 98/10)  

 Правилник о енергетском билансу (Сл. гласник Републике Српске, број 102/10)

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Службени лист СФРЈ број 53/88 и 54/88-исправка)

Правилник о техничким нормативима за изградњу  надземних електроенергетских водова  називног  напона 1kV до 400kV  (“Службени гласник Републике Српске, број 7/12“)

Правилник о техничким нормативама за изградњу нисконапонских надземних водова (Службени гласник Републике Српске, број 87/11)   

Правилник о техничким прописима о громобранима (Службени лист СФРЈ број 13/68)

Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 42/13)

Правилник о техничким мјерама за уређаје са свјетлећим цијевима (Службени лист СФРЈ број 14/67)

Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења (Службени лист СФРЈ број 19/68)

Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона (Службени лист СФРЈ број 7/71 и 44/76)

 Правилник о техничким нормативима од заштиту од статичког електрицитета (Службени лист СФРЈ број 62/73

Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којима се ради са експлозивима (Службени лист СФРЈ број 17/74)

Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V (Службени лист СФРЈ број 4/74

Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 10 kV за рад под напоном 20 kV (Службени лист СФРЈ, број 10/79)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина (Службени лист СФРЈ број 66/87 и 16/92)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом (Службени лист СФРЈ број 21/88 и 90/91)
Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје (Службени лист СРБиХ број 34/88Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.