Sign In

Ресор за јавно здравство, међународне односе и европске интеграције

​​​​Ресор у свом дјелокругу рада прати савремена достигнућа у развоју јавног здравства у земљама ЕУ, земљама у окружењу и другим земљама у свијету у циљу развоја јавног здравства Републике Српске, у складу са препорукама Свјетске здравствене организације. У сарадњи са другим ресорима Министарства учествује у планирању и припремању јавно-здравствених политика, стратегија, програма и пројеката који имају за циљ унапређење здравља становништва. Такође, у сарадњи са другим ресорима Министарства и другим министарствима, планира и припрема законске и подзаконске акте у сврху приближавања и усклађивања јавног здравства Републике Српске, регулативи, стандардима и нормативима ЕУ из области јавног здравства. Учествује у хармонизацији и испуњавању услова у процесу Европских интеграција. Сарађује са институцијама и агенцијама у области јавног здравства, локалном заједницом, коморама и струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из дјелокруга послова ресора. Подстиче и одржава међународну сарадњу. Организује конференције, форуме, семинаре и радионице у области јавног здравства и међународне сарадње и учествује на онима које су организоване у свијету. Предлаже стручњаке из појединих области јавног здравства (републичке координаторе) и међународне сарадње.
 
Унутрашње организационе јединице ресора за јавно здравство, међународну сарадњу и европске интеграције  чине одјељење и одсјек:
a) Одјељење за јавно здравство,
b) Одсјек за међународну сарадњу и европске интеграције
 
Контакти у ресору
 
Амела Лолић, помоћник министра
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339 – 477
Факс: 051/339 – 658
E-mail: a.lolic@mzsz.vladars.net

Александра Вукадин, виши стручни сарадник за јавно здравство
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339 -779
Факс:051/339- 658
Е-mail:a.vukadin@mzsz.vladars.net

Анита Кос - Драгичевић, виши стручни сарадник за јавно здравство 
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339 -175
Факс:051/339- 658
Е-mail: а.kos-dragicevic@mzsz.vladars.net

Тијана Топаловић, виши стручни сарадник за заштиту од зрачења и јавно здравство
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон:051/339-479
Факс: 051/339- 658
Е-mail:t.topalovic@mzsz.vladars.net

Сара Дојчиновић, виши стручни сарадник за европске интеграцијe и међународну сарадњу
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 00387 51 339- 480
Факс: 00387 51 339- 658
Е-mail:s.dojcinovic@mzsz.vladars.net

Иван Сесар, виши стручни сарадник за европске интеграцијe и међународну сарадњу
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 00387 51 339- 730
Факс: 00387 51 339- 658
Е-mail: i.sesar@mzsz.vladars.net

Драгана Тадић Видичевић, виши сарадник за послове превођења и лекторисања у области европских интеграција и међународне сарадње
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон:051/339-782
Факс: 051/339-658
Е-mail:d.tadic@mzsz.vladars.net

Здравко Грубач, сарадник за здравствене евиденције и извјештавање
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон:051/339-436
Факс: 051/339-658
Е-mail:z.grubac@mzsz.vladars.net
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.