Sign In

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Генерални секретаријат Владе Републике Српске (у даљем тексту: Генерални секретаријат), врши стручне и друге послове за потребе Владе Републике Српске.

У Генералном секретаријату обављају се послови којима се обезбјеђује ефикасност, рационалност и јавност рада Владе и радних тијела Владе.

Дјелокруг и организација Генералног секретаријата уређује се Законом о Влади Републике Српске, Пословником Владе и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Генералног секретара Владе (у даљем тексту: генерални секретар) на приједлог предсједника Владе именује Влада.

Генерални секретар се стара о извршавању аката Владе, о припреми сједница Владе и помаже предсједнику Владе у другим пословима Владе.

Генерални секретар има помоћнике генералног секретара које, из реда запослених, на приједлог генералног секретара именује Влада.

За обављање послова у Генералном секретаријату Владе образују се организационе јединице:

 

1)      Кабинет предсједника Владе,  

2)      Одјељење за координацију надзора јавних предузећа,

3)      Јединица за интерну ревизију,

4)      Одјељење за управљање возним парком,

5)      Одјељење за стратешко планирање,

6)      Одјељење за сарадњу са представницима Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине,

7)      Сектор за сједнице Владе,

        1. Одјељење за припрему и реализацију сједница Владе,

        2. Одјељење за административно-техничке послове,

8)      Сектор за финансијске и правне послове,

         1. Одјељење за финансије и рачуноводство,

         2. Одјељење за правне послове,

         3. Одјељење за представке грађана, удружења грађана и фондација,

9)      Сектор за информационе технологије,

         1. Одјељење за електронску Владу,

         2. Одсјек за техничку подршку сједницама Владе,

10)  Сектор – Биро за односе са јавношћу.  
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.