Sign In

Вијести ​​

<< СПИСАК СВИХ КОРИСНИКА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У 2021. ГОДИНИ >>


Службени гласник Републике Српске: 


----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Правилник о измјени правилника
о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона. 
Правилник о измјени правилника о обрасцима захтјева за упис, промјену и брисање података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава, „Службени гласник Републике Српске“, број 30/22.
Образац број 9 можете преузети овдје.

Захтјеве за остваривање права на новчане подстицаје за капиталне инвестиције, корисници ће подносити након објављивања Јавног позива за подношење пријава за капиталне инвестиције

Обрасци уз Правилник за капиталне инвестиције.
Правилник о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом корона вируса.
Обрасци уз овај правилник се могу преузети овдје.

Измјене правилника могу се преузети овдје.

Обрасци 5. и 6. се могу преузети овдје.


-- Правилник о измјенама и допунама правилника о условима и начину остваривања новчаних подсти-цаја за развој пољопривреде и села за 2021.годину.

Преглед исплаћених капиталних инвестиција.

ПШЕНИЦА: Обавјештење корисницима да је одо-брена премија за пшеницу на основу захтјева.
Табела са одобреним корисницима се може преузети овдје.
Табела са одбијеним корисницима се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је 13.07.2021. исплаћено 699.051,00 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћена су средства за подршку произвођачима меса из средстава Компензационог фонда Републике Српске.
​  
Обавјештења:                                          

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 30.01.2023. исплаћено укупно 303.383,47 КМ обавеза по основу подстицаја за развој пољопривреде и села и то за премију за поврће.

Са данашњом исплатом завршена је исплата премије за поврће у укупном износу од 1.955.193,53 КМ.


Одлука о избору најповољнијег понуђача набавке горива за 2022.годину.

Извјештај о реализацији јавних набавки у 2022.години.


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.12.2022. исплаћено 2.324.814,25 КМ по основу премије за млијеко за новембар.
Допуна списка се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 16.12.2022. исплаћено укупно 512.929,59 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске.
Средства су исплаћена за набавку опреме за наводњавање, набавку опреме у сточарству и опремање рибогојилишта.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 23.11.2022. исплаћено 2.439.694,25 КМ по основу премије за млијеко за октобар.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 16.11.2022. исплаћено укупно 178.500,00 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске за набавку квалитетно приплодних јуница.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 07.11.2022. исплаћено 2.487.005,97 КМ по основу премије за регресирано дизел гориво за мјесеце март, април, мај и јун.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.10.2022. исплаћено 2.377.108,75 КМ по основу премије за млијеко за септембар.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 07.10.2022. исплаћено 1.262.914,53 КМ.
Исплаћене су премије за  заштиту здравља животиња,премија за пољопривредне задруге,сјеменска соја,сјеменски кромпир.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 27.09.2022. исплаћено укупно 348.000,00 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске за набавку квалитетно приплодних јуница.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 26.09.2022. исплаћено укупно 3.251.515,49 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске за капиталне инвестиције у пољопривредиСредства су исплаћена за набавку: пољопривредне механизације, набавка опреме у сточарству, прерађивачке капацитете, наводњавање, набавку пластеника,инвестиције у  органску производњу, набавку јуница, вишегодишње засаде, противградну мрежу и изградњу објеката.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.09.2022. исплаћено 2.483.987,70 КМ по основу премије за млијеко за август. Допуњен списак се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.08.2022. исплаћена премија за млијеко за јули 2022. године у укупном износу од 2.408.219,30 КМ

Дана 15.08.2022. исплаћена су средства из средстава Компензационог Фонда Републике Српске у укупном износу од 274.500,00 КМ. Средства се односе на набавку квалитетно-приплодних јуница.

Дана 01.08.2022. исплаћена је премија за млијеко за јуни 2022. године у укупном износу од 2.434.002,55 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске.

Ранг листа корисника мјера подршке ветеринарској дјелатности према чл.62

Дана 29.07.2022. исплаћено укупно 2.821.244,23 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске за капиталне инвестиције у пољопривреди.
Од 277. корисника који су добили средства, највећи број се односи на кориснике који су набавили пољопривредну механизацију (186 корисника) у износу од 2.010.293,44 КМ. 
Преостали износ средстава је уплаћен за набавку опреме у сточарству, прерађивачке капацитете, наводњавање, набавку пластеника,инвестиције у  органску производњу, набавку јуница, вишегодишње засаде, противградну мрежу и изградњу објеката.


Дана 01.07.2022. исплаћена је премија за млијеко за мај 2022. године у укупном износу од 2.598.347,40 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске.

Дана 23.06.2022. исплаћено је 3.907.112,80 КМ из средстава Компензационог фонда Републике Српске за капиталне инвестиције у пољопривреди.
Од 501. корисника који су добили средства, највећи број се односи на кориснике који су набавили пољопривредну механизацију (415 корисника) у износу од 3.077.282,01 КМ. 
Преостали износ средстава је уплаћен за набавку опреме у сточарству, прерађивачке капацитете, наводњавање, набавку пластеника,инвестиције у  органску производњу, набавку јуница, вишегодишње засаде, противградну мрежу и изградњу објеката.

Дана 21.06.2022. исплаћено је укупно 1.548.622,59 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске за подршку 3.547 корисника који су у текућој години извршили сјетву меркантилног кукуруза .

ПШЕНИЦА АКТУЕЛНО: 
Табела – ОДБИЈЕНИ -  подносиоци захтјева за премија за пшеницу - РЕДОВНА МЈЕРА -, се може преузети овдје.

Табела – ОДБИЈЕНИ -  подносиоци захтјева за премија за пшеницу – КОМПЕНЗАЦИОНИ ФОНД -, се може преузети овдје.

Обавјештење корисницима да је одобрена премија за пшеницу на основу захтјева по  Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/22, 15/22, 23/22 и 27/22)  и Правилнику о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/22 и 30/22).
Табела са одобреним корисницима редовна мјера, се може преузети овдје.
Табела са одобреним корисницима Компезациони фонд, се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да су дана 01.06.2022. исплаћене премије за млијеко за март и април 2022. године у укупном износу од 4.815.364,55 КМ.
Премија за млијеко за мјесец март у износу од 2.420.619,30 КМ исплаћена је из редовних средстава аграрног буџета а премија за млијеко за април у износу од 2.394.745,25 КМ исплаћена је из средстава Компензационог Фонда Републике Српске. Преостале двије премије за млијеко које су планиране из средстава Компензационог Фонда биће исплаћене у току јула и августа мјесеца текуће године.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 30.05.2022. исплаћено укупно 4.018.256,22 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске за подршку капиталним инвестицијама у пољопривреди. 
Преглед мјера :
1.Пољопривредна механизација - трактори и прикључци, 3,656,073.35КМ, за 634 корисника;
2.Противградна мрежа 46,618.73КМ, за 5 корисника;
3.Пластеници 30,500.74КМ, за 15 корисника;
4.Вишегодишњи засади 23,117.91КМ, за 8 корисника;
5.Опрема у сточарству 50,809.63КМ, за 37 корисника;
6.Наводњавање 115,617.21КМ, за 68 корисника;
8.Инвестиције у органску производњу 6,124.37КМ, за 2 корисника;
9.Прерађивачки капацитети 89,394.28КМ, за 5 корисника
УКУПНО: 4,018,256.22, за 774 корисника.


Списак корисника којим је одобрено 
регресирано дизел гориво 
након првог обрачуна.

Списак корисника којим је одобрено 
регресирано дизел гориво 
након другог обрачуна.

Списак корисника којима је одобрено дизел гориво након трећег, четвртог и петог обрачуна.

-----------------------------------------------------------

Противградна заштита - накнада из 2021. године.

-----------------------------------------------------------

РАНГ ЛИСТЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. г.
ПРЕГЛЕД РЕЗЕРВИСАНИХ СРЕДСТАВА:

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 18.05.2022. исплаћено укупно 6.910.300,72 КМ  на име остваривања права на новчана средства подршке за производњу меркатилне пшенице у 2022. години. Од тога износа 5.216.749,13 КМ се односи  на редовну подршку из агра-рног буџета у износу од 300 КМ/ха обрачуанте површине, а 1.693.551,59 КМ на подршку из средстава Компензационог Фонда Републике Српске у износу од 100 КМ/ха обрачунате површине.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 29.04.2022. исплаћено укупно 2.201.826,40 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за мјесец фебруар 2022. Списак корисника се може преузети овдје. Такође исплаћене су премије и на основу допунских рјешења, а списак корисника се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 07.04.2022. исплаћено укупно 1.767.969,67 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за подршку противградној превентиви и мјере подршке руралном развоју те подршка производњи сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству,

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 01.04.2022. исплаћено укупно 2.185.608,25 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за мјесец јануар 2022. Закључно са данашњим даном исплаћене су све обавезе по основу подстицаја за текућу годину. 
Списак на основу допунских рјешења.

Дана 01.03.2022. исплаћено укупно 2.288.458,62 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за мјесец децембар 2021. године и средства намјењена за жалбе.

Закључно са 01.03.2022. све обавезе по основу подстицаја за развој пољопривреде и села су исплаћене.


Дана 15.02.2022. исплаћено је укупно 7.633.906КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021. годину.

Контакт телефон: 051/338-549
Факс: 051/338-422; 
E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.