Sign In

Вијести ​​  Службени гласник Републике Српске:

-- КОРОНА ВИРУС: Правилник са обрасцима
о условима и начину остваривања подршке пољо-привредним произвођачима у условима изазва-ним пандемијом корона вируса.

-- Правилник о измјенама и допунама правилника о условима и начину остваривања новчаних подсти-цаја за развој пољопривреде и села за 2021.годину.

Преглед исплаћених капиталних инвестиција.

ПШЕНИЦА: Обавјештење корисницима да је одо-брена премија за пшеницу на основу захтјева.
Табела са одобреним корисницима се може преузети овдје.
Табела са одбијеним корисницима се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је 13.07.2021. исплаћено 699.051,00 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћена су средства за подршку произвођачима меса из средстава Компензационог фонда Републике Српске.
16.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила 437.578,31 KM подстицаја за развој пољопривреде и села. Исплаћене су:
-- премије за сјеменски материјал,
-- технолошке иновације и
-- вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава.

14.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила средства подршке унапређењу ветеринарске дјелатно-сти по члану 63. Правилника о подстицајима. Списак корисника се може преузети  о в д ј е.

09.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно 580.394,65 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Плаћене су ванредне потребе и помоћ и подршка пословним активностима - пољопривредне задруге и кластери.

06.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно 522.106,01 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Подстицаји су исплаћивани по основу самозапошљавања, опремања лабора-торија, удружења жена, здравствене заштите животиња, очувања аутохто-них раса и вођења и вођења Регистра пољопривредних газдинстава.

01.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је  исплатила укупно 2.669.047,45 KM по основу премије за млијеко за мјесец јун 2021. године.
Исплаћено је и 875.605,78 KM из средстава Компензационог фонда по основу новчане подршке за штете од мраза.

13.08.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно 487.537,03 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Плаћене су :
- мјере заштите здравља биља,
- вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава и
- откуп пољопривредних производа. Овом уплатом су све обавезе по основу подстицаја плаћене од 30. јуна 2021. године.

02.08.2021.
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец мај. Списак корисника се може преузети
о в д ј е.​​​​​Контакт телефон: 051/338-549; Факс: 051/338-422; E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.