Sign In

Вијести ​​

Службени гласник Републике Српске: 
ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2023 годину.
ОБРАСЦИ уз Правилник
Правилник о измјенама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2023.год.
ОБРАСЦИ уз Правилник о измјенама
===========================================

ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције
у пољопривредној производњи у 2023. години.

Обрасци као прилог Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2023. години.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
за одобраванје новчаних подстицаја за 
капиталне инвестиције у 2023.години.

--------------------------------------------------------------------------------

2022 - списак свих корисника подстицаја

___________________________________________________________

​  

Обавјештења:


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 03.01.2024. исплаћено 486.937,78 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.Исплаћене су мјере заштите здравља животиња у износу од 339.131,14 КМ, подршка удружењима жена у износу од 91.436,78 КМ и мјере подршке медијским активностима за промоцију сектора пољопривреде у износу од 56.369,86 КМ.


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 26.12.2023. исплаћено 1.685.749,57 КМ по основу подстицаја за ванредну помоћ произвођачима поврћа, односно корисницима подстицаја који су произвели и продали поврће и остварили право на подстицајна средства у 2022. години. Овом исплатом обухваћено је укупно 378 корисника.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 20.12.2023. исплаћено 2.419.422,70 КМ по основу премије за млијеко за октобар 2023. године.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 20.11.2023. исплаћено 2.267.256,45 КМ по основу премије за млијеко за септембар 2023. године.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 31.10.2023. исплаћено 1.175.358,80 КМ по основу подстицаја у пољопривреди и то за мјерe:

Заштита здравља животиња у износу од 125.888,09 КМ,

Регрес по ха сјетвене површине за соју, сунцокрет и уљану репицу у износу од  1.049.470,71 КМ и то за укупно 285 корисника и то: 37 корисника за репицу, 193 корисника за соју и 55 корисника за сунцокрет

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 27.10.2023. исплаћено 1.357.276,41 КМ по основу подстицаја у пољопривреди и то за мјерe:

 1. Заштита здравља животиња у износу од 79.930,94 КМ,
 2. Подршка ЈП Противградној Превентиви у износу од 1.194.085,97 КМ,
 3. Ванредне потребе и помоћи у износу од 83.259,50 КМ од чега:
 •  46.000,00 КМ за  46 корисника за подршку демографској одрживости на селу ( рођење дјетета ) и
 • 37.259,50 КМ за 24 корисника за ванредне потребе и помоћи усљед насталих проблема проузрокованих ванредним околностима на газдинствима.


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 26.09.2023. исплаћено 966.404,71 КМ по основу подстицаја у пољопривреди за мјере подршке откупу пољопривредних производа.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 08.09.2023. исплаћено 345.567,64 КМ по основу подстицаја у пољопривреди. Исплаћене су следеће мјере:

 1. Премија за жалбе у износу од : 25.777,19 КМ
 2. Подршка Задружном Савезу у износу од : 40.200,00 КМ
 3. Заштита здравља животиња у износу од : 55.309,96 КМ
 4. Подршка преносу знања и вјештина у износу од : 36.000,00 КМ
 5. Заштита здравља биљака у износу од : 188.280,49 КМ.

Афричка куга свиња:

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 12.09.2023. исплаћено 333.085,11  КМ  за 36 корисника а по основу Закључка Компензационог Фонда као подршка за санацију штете и спровођења мјера сузбијања и искоријењивања афричке куге свиња. 

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 11.09.2023. исплаћено 2.000.000,00  КМ  за 201 корисника а по основу Закључка Компензационог Фонда као подршка за санацију штете и спровођења мјера сузбијања и искоријењивања афричке куге свиња

Обрасци за пријаву

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.07.2023. исплаћено 453.598,23 КМ по основу подршке модернизацији
противградне превентиве.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 03.07.2023. исплаћено укупно 11.361.083,75 КМ обавеза по основу подстицаја за производњу меркантилне пшенице рода 2023. године.

Списак одбијених за пшеницу.


СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

 1. Комбајн и трактор (члан 8,)
 2. Пољопривредна механизација (члан 9.)
 3. Опрема на фармама (члан 10.)
 4. Објекти у сточарској производњи (члан 11.)
 5. Набавка основног стада (члан 12.)
 6. Пластеници (члан 13.)
 7. Вишегодишњи засади (члан 14.)
 8. Противградна мрежа (члан 15.)
 9. Наводњавање (члан 16.)
 10. Бокс палете (члан 17.)
 11. Органска производња (члан 18.)
 12. Прерада пољопривдедних производа на газдинству - физичка лица (члан 19.)
 13. Прерада пољопривредних производа – правна лица (члан 20.)
 14. Рибогојилишта (члан 21.)

----------------------------------------------------------------

Премије за млијеко 

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 20.07.2023. исплаћено 2.787.717,25 КМ по основу премије за млијеко за мај 2023.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 23.06.2023. исплаћено 2.597.412,80 КМ по основу премије за млијеко за април 2023.


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 19.05.2023. исплаћено 2.666.975,05 КМ по основу премије за млијеко за март 2023.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 12.04.2023. исплаћено 2.614.653,60 КМ по основу премије за млијеко за фебруар 2023. и допунских рјешења,  као и премија за медијске активности у износу од 242.738,36 КМ.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 20.03.2023. исплаћено 2.191.274,50 КМ по основу премије за млијеко за јануар 2023.

-----------------------------------------------------------

Дизел гориво

Списак СВИХ корисника којима је одобрено регресирано дизел гориво у 2023. години.

(На овом списку се налазе и корисници којима је одобрено гориво у последњем (шестом) обрачуну као и корисници којима су одобрене додатне количине горива, пошто су накнадно пријавили површине у АПИФ-у.)

Списак корисника којим је одобрено регресирано дизел гориво за 2023.годину : ПРВИ обрачун, ДРУГИ обрачун, ТРЕЋИ обрачун

ЧЕТВРТИ обрачунПЕТИ обрачун.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 28.02.2023. исплаћено 5.075.665,26 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села. Преглед исплаћених мјера налази се у табели у прилогу.

Са данашњом исплатом, исплаћене су све обавезе по основу подстицаја за развој пољопривреде и села из 2022. године.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 24.02.2023. исплаћено 1.051.546,34 КМ по основу премије за :

Премија за овце и козе – физичка лица у износу од 920.000,00КМ.

Премија за дуван – физичка лица у износу од 131.546,34КМ.


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 16.02.2023. исплаћено 1.726.326,64 КМ по основу премије за :

Премија за органску производњу – физичка лица у износу од 692.012,99 КМ

Премија за соју – физичка лица у износу од 101.508,86 КМ

Премија за воће – физиичка лица у износу од 917.734,66 КМ

Премија за уљану репицу – физичка лица у износу од 8.316,00 КМ

Жалбе – физичка лица у износу од 6.754,13 КМ


Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 30.01.2023. исплаћено укупно 303.383,47 КМ обавеза по основу подстицаја за развој пољопривреде и села и то за премију за поврће.

Са данашњом исплатом завршена је исплата премије за поврће у укупном износу од 1.955.193,53 КМ.

Контакт телефон: 051/338-549
Факс: 051/338-422; 
E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.