Sign In

Ресор за рачуноводство и ревизију

Вршилац дужности помоћника министра: Сњежана Келечевић

Контакт телeфони: +387 51 339 122, +387 51 339 205, +387 51 339 158

Факс: +387 51 339 566

E-mail: mf@mf.vladars.rs и s.kelecevic@mf.vladars.rs


Ресор за рачуноводство и ревизију:

  • учествује у припреми прописа (законски и подзаконски акти и извјештавање​) из области рачуноводства и ревизије;
  • предлаже адекватна рјешења с циљем усаглашавања наведених прописа са релевантним директивама Европске уније;
  • прати промјене у Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ), Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор (МРС ЈС), Међународним стандардима ревизије (МСР), Међународним образовним стандардима (МОС), те пратећим упутствима и смјерницама и другим прописима из области рачуноводства и ревизије донесеним од стране релевантних међународних тијела, прати примјену наведених прописа у Републици Српској, сарађује са домаћим и страним тијелима, институцијама и појединцима који су задужени и овлашћени за то или својим ауторитетом и професионалном компетентношћу могу да допринесу развоју рачуноводствене и ревизорске професије у Републици Српској;
  • учествује у изради контних оквира и креирању образаца редовних (појединачних) финансијских извјештаја за кориснике прихода буџета, фондове, профитна и непрофитна правна лица;
  • учествује у креирању образаца консолидованих и других посебних финансијских извјештаја (укључујући и специјалне билансе);
  • учествује у припреми консолидованих финансијских извјештаја буџетских корисника, фондова и контролисаних ентитета јавног сектора;
  • надгледа и контролише проце​​​​с припреме појединачних финансијских извјештаја корисника прихода буџета;
  • проводи законом утврђени јавни надзор у рачуноводственој и ревизорској професији (регистри)
  • обавља и друге послове везане за припрему и примјену законске и професионалне регулативе из области рачуноводства и ревизије у Републици Српској.

​​​Оквир за финансијско извјеш​тавање:

Прописи из области квалитета ревизије:Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.