Sign In

Ресор за макроекономску анализу и политику

Вршилац дужности помоћника министра: Јелена Поповић

​Контакт телeфони: +387 51 339 173, +387 51 339 228
Факс: +387 51 339 655
E-mail: mf@mf.vladars.rs
Адреса: Трг Републике Српске 1
              78000 Бања Лука​

​​
Ресор за макроекономску анализу и политику​:

  • обавља студијско-аналитичке послове који се односе на припрему и израду анализа макроекономских и фискалних кретања, као и кретања у систему социјалне заштите;
  • креирају се и ажурирају базе података макроекономских агрегата и индикатора и података из домена фискалне политике и социјалне заштите, те развијају модели за пројекције. 
  • Ресор утврђује макроекономске претпоставке и врши процјене јавних прихода за потребе израде одређених докумената Министарства (Буџета, Документ оквирног буџета​ за средњорочни период и др.);
  • носилац je активности у изради Економске политике и Економско-фискалног програма за Републику Српску; 
  • врши анализе примјене прописа у вези са директним и индиректним опорезивањем и израђује периодичне и повремене извјештаје о њиховој примјени;
  • анализира ефекте законских и других нормативних аката и мјера економске, фискалне и социјалне политике на макроекономска и фискална кретања;
  • предлаже мјере од интереса за остваривање циљева усвојене економске, фискалне и социјалне политике;
  • израђује периодичне и повремене извјештаје за потребе Владе Републике Српске о текућим и будућим привредним  кретањима, као и кретањима у систему социјалне заштите;
  • сарађује са другим институцијама које су битне за ажурирање база података и за обављање послова из надлежности Ресора, развија и спроводи сарадњу са међународним финансијским институцијама из дјелокруга ресора, те обавља друге послове које одреди Министар.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.