Sign In

Ресор за правне послове

Вршилац дужности помоћника министра: Стојан Крњаић


Телeфон: +387 51 360 058; +387 51 339 169 

Факс:  +387 51 339 596
E-mail: mf@mf.vladars.rs или s.krnjaic@mf.vladars.rs


Ресор за правне послове:

 • обавља нормативно-правне послове из надлежности Министарства;
 • даје правне савјете на захтјеве из надлежности Министарства;
 • прати нове прописе и обавјештава Министра и помоћнике о њиховој примјени;
 • сарађује са другим републичким органима управе и институцијама;
 • даје мишљења по захтјевима правобранилаштава и других институција;
 • припрема мишљења и друга правна акта за Владу, Народну скупштину и друге институције; 
 • припрема мишљења о прописима који се односе на рад републичких органа управе из надлежности Министарства;
 • води другостепене поступке и израђује другостепена рјешења у складу са одредбама Закона о приватизацији државног капитала  Републике Српске, рјешења по жалбама као другостепени орган над АПИФ-ом у поступку верификације старе девизне штедње;
 • даје правна мишљења за све организационе дијелове Министарства;
 • обавља контролу свих правних аката које предлажу други организациони дијелови Mинистарства;
 • посебно даје изјашњења на тужбе, припрема нацрте жалби, тужби, ревизија, свих редовних и ванредних правних лијекова у судским поступцима које доставља Правобранилаштву Републике Српске; 
 • у управним поступцима и управним споровима самостално учествује као странка у поступку када се као тужена или тужилачка страна појављује Министарство финансија; доставља апелације и одговоре на апелације Уставном суду Босне и Херцеговине у предметима гдје је странка Република Српска, Министарство финансија, пријашње Министарство одбране Републике Српске и Војска Републике Српске;
 • доставља примједбе у судским поступцима на налазе судских вјештака, посебно на обрачуне камата по наведеним налазима, у споровима гдје се као једна од страна појављује тужено Министарство финансија;
 • врши укњижбу права власништва у јавним регистрима на некретнинама које су купљене у поступцима стечаја, некретнинама на којима право кориштења или власништва има Република Српска, Министарство финансија, Пореска управа и друге републичке организације у саставу Министарства финансија;
 • доноси рјешења по ванредним правним лијековима, праву надзора, по рјешењима Одбора за жалбе у име Министра финансија;
 • доставља захтјеве редовним судовима по приједлогу Пореске управе за отварање стечајних поступака, поступака ликвидације;
 • учествује у поступцима пред судовима када Правобранилаштво Републике Српске не може заступати Министарство;
 • врши анализу судских предмета, судских извршних рјешења, вансудских поравнања, судских извршних рјешења у складу са одредбама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.