Sign In

Ресор за трезор

Објављено:

Вршилац дужности помоћника министра: Сретко Гужвић
 

Контакт телeфон: +387 51 339 225 

Факс: +387 51 339 660

Е-mail: mf.trezor@mf.vladars.rs


Ресор за трезор:

  • врши обједињавање свих новчаних средстава Републике Српске, укључујући буџетска, фондовска и друга ванбуџетска средства у домаћој и страној валути - Буџет;
  • управља и контролише новчаним приливом и одливом, прати, анализира и пројектује готовинске токове;
  • врши расподјелу јавних прихода и извјештава кориснике јавних прихода;
  • утврђује односе са банкама при обављању платног промета, прописује правила и спроводи процедуре инвестирања јавних средстава Републи​ке у земљи и иностранству; обавља књиговодствено евидентирање свих финансијских трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава, обавеза и извора у складу са прописаним класификацијама за све кориснике буџета Републике Српске кроз систем Главне књиге трезора; 
  • врши књиговодствено евидентирање финанијских трансакција спољног и унутрашњег дуга;
  • израђује периодичне извјештаје и годишњи финансијски извјештај за буџет Републике Српске, као и консолидоване извјештаје у складу са важећим законским прописима; сарађује са другим ресорима Министарства, осталим министарствима, домаћим и међународним финансијским институцијама и установама јавног сектора на изради законских и подзаконских прописа;
  • учествује у припреми и изради буџета, прати и подноси извјештаје из дјелокруга рада, врши интерну контролу и остале послове везане за функционисање трезора, а у складу са  Законом о трезору - законодавни оквир.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.