Sign In

Девизно пословање

Објављено:

​​​​​​​

Извјештавање о кредитним пословима са иностранством


Чланом 19д. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14 и 20/18) прописана је обавеза извјештавања о кредитним пословима са иностранством, као и о субординираним кредитима.
Обављање мјењачких послова


Услови и начин обављања мјењачких послова и поступак контроле обављања тих послова прописани су Одлуком о условима и начину обављања мјењачких послова (“Службени гласник Републике Српске”, ...
Отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству


Услови под којима Министарство финансија може резиденту издати одобрење за отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству прописани су Уредбом о условима за отварање деви...
Плаћање и наплата у ефективном страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и чековима у пословању са нерезидентима


Услови под којима резидент - правно лице или предузетник у пословању са нерезидентом може вршити плаћање и наплату у ефективном страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и че...
Плаћање, наплаћивање и пренос у пословима са иностранством пребијањем, уступањем потраживања (цесијом), преузимањем дуга и другим облицима


Народна скуштина Републике Српске усвојила је на 33. сједници, одржаној 27. фебруара 2014. године, Закон о измјенама и допунама Закона о девизном пословању, који је објављен у “Службеном гл...
Уношење и изношење ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности


Услови и начин уношења и изношења ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности у путничком саобраћају, поштанским и другим пошиљкама у иностранст...Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.