Sign In

Јавни позив за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње

Објављено:

Број: 06.08/020-746-П-1/22

Датум: 07.03.2022. године

 

            На основу члана 12. Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", број 108/20) и Рјешења о одређивању рока за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње у Републици Српској број: 06.08/020-746/22 од 07.03.2022. године, Министарство финансија Републике Српске, објављује:


ПОЗИВ

за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње

 

 1. Позивају се потражиоци који нису верификовали своја потраживања по основу старе девизне штедње, чије измирење је у надлежности Републике Српске, да поднесу захтјеве за верификацију.
 2. Захтјев за верификацију рачуна старе девизне штедње подноси се у периоду од 15. марта 2022. године, до 15. маја 2022. године, Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: АПИФ).
 3. Потражилац је дужан, лично или преко овлашћеног пуномоћника, предати захтјев у организациону јединицу АПИФ-а, у мјестима филијала банака или нижих оперативних јединица банака гдје су рачуни старе девизне штедње били депоновани или њима најближим мјестима гдје се налазе јединице АПИФ-а.
 4. За потребе верификације потраживања по основу рачуна старе девизне штедње, потражилац је дужан, лично или преко овлашћеног пуномоћника, поднијети АПИФ-у сљедећу основну документацију:
 • захтјев на прописаном обрасцу (образац се преузима у АПИФ-у),
 • оригиналну девизну штедну књижицу или другу оригиналну банковну документацију, уговор или картицу којом је рачун старе девизне штедње отворен,
 • правоснажно рјешење о насљеђивању ако је рачун старе девизне штедње стечен насљеђивањем,
 • личну карту или путну исправу потражиоца,
 • родни лист за малољетне потражиоце,
 • пуномоћ овјерену код надлежног органа у случају када пуномоћник предузима радње у име потражиоца,
 • личну карту или путну исправу пуномоћника,
 • правоваљан даровни уговор ако је рачун старе девизне штедње поклоњен другом лицу,
 • фото-копију банковног рачуна потражиоца отвореног у банкама на територији Босне и Херцеговине, на који ће се вршити уплата готовинске исплате старе девизне штедње и исплате по доспјелим купонима обвезница старе девизне штедње,
 • друге документе који могу помоћи верификацији, укључујући рачуне или неке друге документе у којима је евидентиран износ или власништво над рачунима старе девизне штедње.
 1. Уколико се АПИФ-у обраћа лице које није власник рачуна старе девизне штедње, обавезно је да, заједно са захтјевом, достави документацију која на задовољавајући начин идентификује потражиоца у одређеним случајевима:
 • у случају смрти власника рачуна, потраживање по основу рачуна старе девизне штедње може се наслиједити и доказати подношењем правоснажне одлуке о насљеђивању,
 • ако се рачун старе девизне штедње поклони другом лицу, потраживања се доказују подношењем даровног уговора сачињеног и овјереног код нотара.
 1. За све додатне информације потражиоци се могу информисати код АПИФ-а.

Koнтакт подаци за АПИФ су:

 • адреса – Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука
 • телефон –  051/217-443
 • е-mail адреса –  info@apif.net.

    
  МИНИСТАР
  Зора Видовић
   
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.