Sign In

Утврђени приједлози Другог ребаланса, Закона о факторингу и измјене и допуне Закона о порезу на доходак

Објављено:

Влада Републике Српске разматрала је на својој 97. сједници и утврдила Други ребаланс Буџета Републике Српске за 2020. годину. Оквир Другог ребаланса износи 3 милијарде 636 милиона КМ, што представља увећање од 23 милиона КМ, односно 0,6 % у односу на Ребаланс Буџета за 2020. годину.

Извршење буџетских прихода, без грантова, за првих десет мјесеци 2020. године, не одступа значајно од износа усвојеног Ребалансом буџета Републике Српске за 2020. годину, а исто се очекује и до краја 2020. године. Међутим, посматрајући структуру буџетских прихода,  дошло је до значајнијих одступања код појединих врста прихода. Тако су у  односу на Први ребаланс приходи од индиректних пореза у 2020. години умањени за 40,5 милиона КМ, односно за 3,1%, док су, као резултат мјера Владе помоћи привреди, приходи по основу пореза на доходак и доприноси за ПИО увећани за 11,3 милиона КМ односно 47,9 милиона КМ. На позицији прихода од грантова је дошло до повећања у износу од 39 милиона КМ, а који се односи на уплату Владе Републике Србије.

С друге стране, као потреба даље подршке здравству и привреди у борби са посљедицама пандемије Ковид 19, дошло је до пораста буџетских издатака од којих издвајамо повећање трансфера Компензационом фонду за додатних 21 милион КМ у односу на Први ребаланс, те субвенција за подстицаје за повећање плата радницима за 3 милиона КМ, тако да су и поред уштеде од 13,3 милиона на издацима, укупни буџетски издаци повећани за 23 милиона КМ.

Посебно бисмо истакли да и поред потребе за додатним финансирањем мјера у борби са пандемијом Ковид 19, чији други талас је у току у земљи, али и у нашем окружењу, другим ребалансом је планиран мањи буџетски дефицит у односу на првобитно планирани за 18,5 милиона КМ, док је првобитно планирано задужење другим ребалансом умањено за 24,5 милиона КМ.

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић је изјавила послије сједнице Владе, да се Буџет Републике Српске налази у добром стању, оцијенивши да је веома важно што су задржани већи буџетски приходи у односу на расходе. 

"Буџет Српске ће до краја ове године бити ликвидан и измирене све предвиђене обавезе, укључујући исплате пензија, социјалних давања, те борачких додатака", истакла је министарка Видовић на прес конференцији и додала да је и у идућој години планирано да буде обезбијеђена ликвидност буџета, те да ће плате остати на овогодишњем нивоу, док ће пензије бити веће за 3,5 до четири одсто.

Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници и Приједлог Закона о факторингу којим се уређују појам, предмет и врсте факторинга, уговор о факторингу, права, обавезе и одговорности учесника факторинга, услови за оснивање, пословање и престанак рада друштва за факторинг, те надзор над обављањем факторинга.

Факторинг је правни посао купопродаје постојећег недоспјелог или будућег краткорочног потраживања, насталог на основу уговора о продаји робе или пружању услуге у коме учествују уступилац, фактор и дужник. Предложеним законом дефинисано је да предмет факторинга може бити откуп сваког постојећег недоспјелог или будућег, цијелог или дјелимичног, краткорочног потраживања које је настало по основу уговора о продаји робе или пружању услуге, закљученог између пословних субјеката.

Министарка финансија је оцијенила да ће доношење поменутог закона да допринесе повећању наплате потраживања, а тиме и повећању ликвидности и солвентности привредних субјеката, као и повећању правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција. 

Влада Републике Српске разматрала је на својој 97. сједници и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак којима се предлажу одређена ослобађања за кориснике обавезе пореза на доходак од капиталног добитка, као и осталог дохотка у односу на врсту права или имовине која се преноси на пореског обвезника.

Предложеним законом ослобађа се пореза на доходак од капиталног добитка имовина стечена насљеђем и поклоном. У погледу опорезивања прихода по основу поклона, овим законом предложено је ослобађање у цјелости у оквиру сродника по крви у правој линији, браће и сестара брачних и ванбрачних супружника, те усвојиоца и усвојеника, као и поклони учињени између сродством неповезаних лица уколико њихова укупна вриједност на годишњем нивоу не прелази 10.000 КМ.

Имајући у виду да је веома тешко одредити вриједност код имовине која је набављена прије дугог временског периода, овим законом је предложено да се у сврху опорезивања порезом на доходак од капиталног добитка сматра пренос имовине или права коју је порески обвезник држао краће од седам година.

Према процјенама Министарства финансија, овим ослобађaњима ће годишње у Буџету бити мање наплаћено пореских прихода за 1,2 милиона КМ. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.