Sign In

Јавни увид

Објављено:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(15.9.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „Агроунија“ д.о.о. Србац, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат фарме за тов пилића - три објекта (објекти 5, 6 и 7) укупног капацитета 75000 комада по турнусу на к.ч. бр. 2392 и 2395/5 К.О. Ножичко, Општина Србац. Носилац израде Студије је ЈНУ „Техничко - еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука. 

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Општине Србац, у периоду од 15.09.2023. године до 18.10.2023. године, радним даном у термину од 08 до 15 часова.

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 03.10.2023. године са почетком у 11 часова у Конференцијској сали Општине Србац. 

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net и у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(4.8.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „ЕФТ - Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације угља на лежишту Остружња, на укупној површини од 893,71 ha. Носилац израде Студије је ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука. 

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Општине Станари, у периоду од 4.8.2023. године до 6.9.2023. године, радним даном у термину од 7 до 15 часова.

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 22.8.2023. године са почетком у 11 часова у Општини Станари. 

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net и у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(19.5.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „GB IMMO“ д.о.о. Бања Лука, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње урбане зоне „Планинско село“ - туристички центар „Клековача“, на подручју Општине Петровац, укупне површине од 38,65 ha. Носилац израде Студије је „В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука.

            Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Општине Петровац, огласна табла, у периоду од 19.05.2023. године до 23.06.2023. године, радним даном у термину од 07 до 15 часова.

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 07.06.2023. године са почетком у 11 часова у Општини Петровац (скупштинска сала, Центар бб Дринић, Петровац).

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net и у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(13.4.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње аутопута Вукосавље - Брчко, укупне дужине око 33 km, на територији општина Вукосавље, Модрича, Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар. Носилац израде Студије је „РУДАРСКО – ТЕХНОЛОШКИ ЗАВОД“ д.о.о. Приједор.

            Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општина Вукосавље, Модрича, Шамац и Пелагићево у периоду од 13.04.2023. године до 18.05.2023. године, у термину од 07 до 15 часова, а за општину Доњи Жабар у истом периоду, а у термину од 07:30 до 15 часова.

Јавне расправе о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се: 
28.04.2023. године са почетком у 10 часова у скупштинској сали Општине Вукосавље
28.04.2023. године са почетком у 13 часова у просторијама Српског културног центра Општина Модрича
03.05.2023. године са почетком у 11 часова, у скупштинској сали Општине Шамац, за општине Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана од дана одржавања последње јавне расправе.

                                                                                                                   

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(14.3.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације жељезне руде у руднику Љубија, лежишта Цигануша – Шкорац површине 278 ha, на територији општине Оштра Лука и града Приједор. Носилац израде студије је „Рударски институт Приједор“ д.о.о. Приједор.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је Arcelor Mittal д.о.о. Приједор, Академика Јована Рашковића 1, град Приједор.

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Оштра Лука и Града Приједор у периоду од 15.03.2023. до 15.04.2023. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 30.03.2021. године у просторијама Општине Оштра Лука са почетком у 10 часова. Такође, дана 31.03.2023. године одржаће се Јавна расправа у просторијама Завода за изградњу града Приједор са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације жељезне руде у руднику Љубија, лежишта Цигануша – Шкорац површине 278 ha, на територији општине Оштра Лука и града Приједор, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(3.6.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „Градитељ“ а.д. Теслић, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Каменица“ код Теслића, површине експлоатационог поља од око 11,69 ha. Носилац израде Студије је „Рударско - технолошки завод“ д.о.о. Приједор.

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Општинске управе општине Теслић (огласна табла), у периоду од 06.03.2023. године до 06.04.2023. године.

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 22.03.2023. године са почетком у 11 часова у просторијама општине Теслић (мала сала, Ул. Карађорђева 6, Теслић).

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(24.2.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „Твек“ д.о.о. Љубија, Град Приједор, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње фабрике за производњу и складиштење привредних експлозива на к.п. бр. 3219/2, 3304/1 и 3304/4 К.О. Љубија, Град Приједор. Носилац израде Студије је „Рударски институт“ д.о.о. Приједор.

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Градске управе Града Приједор, у периоду од 24.02.2023. године до 30.03.2023. године.

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 15.03.2023. године са почетком у 11 часова у просторијама Завода за изградњу града Пријeдора (велика сала), Улица Милоша Обреновића 18ц, Приједор.

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(17.2.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „Хидроелектрана Дабар“ д.о.о. Требиње, достављен нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње далековода волтаже 2х220 kV, укупне дужине 22,8 km двосистемског вода и 1,6 km једносистемског вода на територији општина Љубиње, Берковићи и Билећа. Носилац израде Студије је „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општина Љубиње, Берковићи и Билећа, у периоду од 17.02.2023. године до 01.04.2023. године.

Јавне расправе о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се: 

16.03.2023. године са почетком у 14 часова у хотелу „Љубиње“, општина Љубиње
17.03.2023. године са почетком у 10 часова у просторијама Општинске управе општине Билећа
17.03.2023. године са почетком у 12 часова и 30 минута, у просторијама Општинске управе општине Берковићи

Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана од дана одржавања последње јавне расправе.


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(8.2.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рача-Бијељина, укупне дужине сса 20 km. Носилац израде студије је „Институт за грађевинарство ИГ“ д.о.о. Бања Лука.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука,  Ул.Васе Пелагића бр.10, Бања Лука.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Града Бања Лука и Града Бијељина у периоду од 08.02.2023. до 11.03.2023. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 24.02.2021. године у просторијама Града Бијељина (великој скупштинској сали Града Бијељина) са почетком у 11:30 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње аутопута Рача-Бијељина, укупне дужине сса 20 km, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
(6.2.2023)
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „ХХХ“ д.о.о. Пале, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Рогоушићи“, општина Пале, површине експлоатационог поља од 7,90 ha. Носилац израде студије је „УНИС“ Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, д.о.о. Источно Срајаево - Пале.

 Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Пале, у периоду од 06.02.2023. године до 08.03.2023. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 21.02.2023. године у сали општине Пале, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе.
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „BIT CORPORATION“ д.о.о. Берковићи, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације архитектонског грађевинског камена кречњака на лежишту „Потком“, општина Берковићи, површине експлоатационог поља од 8,08 ha. Носилац израде студије је „Екодозвола“ д.о.о. Бања Лука.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Берковићи, у периоду од 04.01.2023. године до 04.02.2023. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 19.01.2023. године у просторијама општине Берковићи, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

30.11.2022.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „МЈ-Земљокоп-инжењеринг“ д.о.о. Источна Илиџа, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Крупачке стијене-Караула“, општина Трново, површине експлоатационог поља од 19,9 ha. Носилац израде студије је „Рударско-технолошки завод“ д.о.о. Приједор.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Трново, у периоду од 29.11.2022. године до 30.12.2022. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 15.12.2022. године у просторијама општине Трново, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе. 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за малу хидроелектрану „Врбас 2" на ријеци Врбас инсталиране снаге 2 MW.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „HIDRO VRBAS" д.о.о. Зворник Каракај 105/Д, Каракај, Зворник.  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама  у периоду од 13.10.2022. године до 17.11.2022. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 2.11.2022. године у просторијама Мјесне заједнице Чардачани, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат мале хидроелектране „Врбас 2" на ријеци Врбас инсталиране снаге 2 MW, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.
 


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат површинског копа за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Дреновача-запад", Камичани, град Приједор, површине експлоатационог поља 19,48 ha.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Нискоградња Марјановић" д.о.о. Приједор.  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама  у периоду од 28.9.2022. године до 29.10.2022. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 14.10.2022. године, у просторијама Завода за изградњу града Приједора, ул. Милоша Обреновића 18 ц, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат површинског копа за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Дреновача-запад", површине експлоатационог поља 19,48 ha, Камичани, град Приједор, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „АПИС" д.о.о. Требиње, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена-кречњака на површинском копу „Лучин до" у Требињу, површине експлоатационог поља од 4,59 ha. Носилац израде студије је Институт за грађевинарство „ИГ" д.о.о. Бања Лука, Пословна јединица Требиње.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Града Требиње, у периоду од 18.07.2022. до 18.08.2022. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 04.08.2022. године у Малој сали Града Требиње, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.