Sign In

Јавни увид

Објављено:Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину пројекта изградње термоелектране „Угљевик 3“
12.8.2021.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројекта изградње термоелектране „Угљевик 3“, инсталиране снаге 2Х350 MW, општина Угљевик. Носилац израде студије је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је пројекта „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ д.o.o. Бања Лука,  Ул. Краља Алфонса XIII бр. 18, Бања Лука.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Угљевик у периоду од 13.8.2021. године до 14.9.2021. године.
Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 30.8.2021. године, у сали хотела  Атлас Угљевик, општина Угљевик са почетком у 12 часова.
Примједбе и сугестије на нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката изградње термоелектране „Угљевик 3“, инсталиране снаге 2Х350 MW, општина Угљевик, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину са Планом о управљању отпадом за пројекат Вјетроелектране Гребак
9.8.2021.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину са Планом о управљању отпадом за пројекат Вјетроелектране Гребак, укупне инсталиране снаге од 66 MW, на територији општине Невесиње. Носилац израде студије са планом је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину са Планом о управљању отпадом за пројекат Вјетроелектране Гребак, укупне инсталиране снаге од 66 MW, на територији општине Невесиње, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства.  
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину са Планом о управљању отпадом обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Невесиње, у периоду од 9.08.2021. до 10.09.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 24.08.2021. године, у просторијама  Општине Невесиње, Велика сала Скупштине општине Невесиње са почетком у 10 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину, могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net
Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Жлијебац“, општина Зворник
29.7.2021.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Жлијебац“, општина Зворник, површине експлоатационог поља сса 42,7 ха. Носилац израде студије је „УНИС“ д.о.о. Источно Сарајево.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Тренд“ д.о.о. Зворник, Јошаница 134/а.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Зворник у периоду од 28.7.2021. године до 31.8.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 16.8.2021. у просторијама Општине Зворник  са почетком у 11 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Жлијебац“, општина Зворник, површине експлоатационог поља сса 42,7 ха, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације  кварцног пјешчара и трошног глинца као техничког грађевинског камена на лежишту „Заблеће“, општина Рибник
29.7.2021.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кварцног пјешчара и трошног глинца као техничког грађевинског камена на лежишту „Заблеће“, општина Рибник, површине експлоатационог поља сса 12,17 ха. Носилац израде студије је „Рударско-технолошки завод“ д.о.о.“ д.о.о. Приједор.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Сана – Коп“ д.о.о. Заблеће, Рибник, ул. Заблеће бб, општина Рибник.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине  Рибник у периоду од 29.7.2021. године до 3.9.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 18.8.2021. у просторијама Општине Рибник  са почетком у 11 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кварцног пјешчара и трошног глинца као техничког грађевинског камена на лежишту „Заблеће“, општина Рибник, површине експлоатационог поља сса 12,17 ха, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на лежишту „Грич“, општина Прњавор
28.7.2021.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на лежишту „Грич“, општина Прњавор, површине експлоатационог поља сса 16 ха. Носилац израде студије је „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, ул. Светог Саве број 26, општина Прњавор.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Прњавор у периоду од 27.7.2021. године до 27.8.2021. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 12.8.2021. у просторијама Општине Прњавор са почетком у 12 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на лежишту „Грич“, општина Прњавор, површине експлоатационог поља сса 16 ха, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину пројекта изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо

26.7.2021.

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројекта изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 MW. Носилац израде студије је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је пројекта  „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.o.o. Бања Лука,  Ул. Краља Алфонса XIII бр. 18, Бања Лука.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Рудо  у периоду од 26.7.2021. године до 25.8.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 10.8.2021. у просторијама Општине Рудо са почетком у 10 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката изградње хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 MW, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари, укупне површине 55 ha, на територији општине Станари. Носилац израде студије је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „ЕФТ" д.о.о. Станари,  Станари бб, општина Станари.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Станари у периоду од 23.6.2021. године до 28.7.2021. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 13.7.2021. у просторијама Општине Станари са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари, укупне површине 55 ha, на територији општине Станари, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.