Sign In

Јавни увид

Објављено:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

30.11.2022.
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „МЈ-Земљокоп-инжењеринг“ д.о.о. Источна Илиџа, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Крупачке стијене-Караула“, општина Трново, површине експлоатационог поља од 19,9 ha. Носилац израде студије је „Рударско-технолошки завод“ д.о.о. Приједор.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Трново, у периоду од 29.11.2022. године до 30.12.2022. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 15.12.2022. године у просторијама општине Трново, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.Стратегија заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032. године  – радна верзија

Приликом израде ове стратегије испуњени су услови из Смјерница за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске", број 86/22). Процјена је да је стратегија од интереса за јавност, те је објављена на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e-mail: s.dakic@mgr.vladars.net

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за малу хидроелектрану „Врбас 2" на ријеци Врбас инсталиране снаге 2 MW.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „HIDRO VRBAS" д.о.о. Зворник Каракај 105/Д, Каракај, Зворник.  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама  у периоду од 13.10.2022. године до 17.11.2022. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 2.11.2022. године у просторијама Мјесне заједнице Чардачани, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат мале хидроелектране „Врбас 2" на ријеци Врбас инсталиране снаге 2 MW, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње нове депоније флотацијске јаловине у руднику олова и цинка Сасе - локација Просјецала, општина Сребреница, површине 30,83 ha. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20) Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је "Гросс" д.о.о. Градишка, Ул.Видовданска бр.15, град Градишка.

  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, у просторијама МЗ Сасе и у просторијама Општине Сребреница у периоду од 3.10.2021. године до 3.11.2021. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 19.10.2022. у просторијама Рудника олова и цинка Сасе – локација Просјецала  са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње нове депоније флотацијске јаловине у руднику олова и цинка Сасе - локација Просјецала, општина Сребреница, површине 30,83 ha могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину површинског копа за експлоатацију угља на лежишту „Рашковац" на преосталој површини за експлоатацију од 513 ha (укупна површина површинског копа „Рашковац" је 1123 ha, важећом еколошком дозволом је обухваћена површина од 610  ha).
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „EFT"- Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o., Станари бб, општина Станари.  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Станари у периоду од 30.9.2022. године до 2.11.2022. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 18.10.2022. године у сали Скупштине општине Станари са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину површинског копа за експлоатацију угља на лежишту „Рашковац" на преосталој површини за експлоатацију од 513 ha (укупна површина површинског копа „Рашковац" је 1123 ha, важећом еколошком дозволом је обухваћена површина од 610  ha), могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат површинског копа за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Дреновача-запад", Камичани, град Приједор, површине експлоатационог поља 19,48 ha.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Нискоградња Марјановић" д.о.о. Приједор.  Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама  у периоду од 28.9.2022. године до 29.10.2022. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 14.10.2022. године, у просторијама Завода за изградњу града Приједора, ул. Милоша Обреновића 18 ц, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат површинског копа за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Дреновача-запад", површине експлоатационог поља 19,48 ha, Камичани, град Приједор, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „МЕДНА НВ" д.о.о. Мркоњић Град, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације мрког угља на лежишту „Медна", код Мркоњић Града, површине експлоатационог поља од 5 ha. Носилац израде студије је „Рударско-технолошки завод" д.о.о. Приједор.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Мркоњић Град, у периоду од 22.07.2022. године до 22.08.2022. године.
 
Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 09.08.2022. године у ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ" Бараћи, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „АПИС" д.о.о. Требиње, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена-кречњака на површинском копу „Лучин до" у Требињу, површине експлоатационог поља од 4,59 ha. Носилац израде студије је Институт за грађевинарство „ИГ" д.о.о. Бања Лука, Пословна јединица Требиње.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама Града Требиње, у периоду од 18.07.2022. до 18.08.2022. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 04.08.2022. године у Малој сали Града Требиње, са почетком у 10 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.


Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је, од стране носиоца пројекта „Перутнина Птуј С" д.о.о. Србац, достављен нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за термички третман нуспроизвода 3. категорије (кафилерија), са погоном за производњу анималног протеина и складишног објекта у склопу пословно-производног комплекса клаонице у Повеличу, општина Србац. Носилац израде студије је „Техничко-еколошки завод" д.о.о. Бања Лука.

Јавни увид у нацрт студије утицаја на животну средину обезбјеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и у просторијама општине Србац, од 25.06.2022. до 25.07.2022. године.

Јавна расправа о предметном нацрту студије утицаја на животну средину одржаће се 13.07.2022. године у Koнференцијској сали општине Србац са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на нацрт студије утицаја на животну средину за предметни пројекат могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања јавне расправе.


Одлука о спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032 године
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске израдило је Нацрт Стратегије заштите животне средине Републике Српске 2022-2032 и донијело Одлуку о спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032 године. 
У складу са Одлуком о спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032 године, припремљен је Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске 2022-2032.
На основу члана 54. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Стратегије заштите животне средине Републике Српске 2022-2032 и предметни Извјештај стављају се на јавни увид путем објаве на интернет страници Министарства. 
Јавна расправа и консултације о Нацрту Стратегије и Извјештају одржаће се дана 19.07.2022. године у 12  часова у просторијама Привредне коморе Републике Српске, Бања Лука.
Примједбе и сугестије на Нацрт Стратегије и Извјештај могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресе: lj.stanisljevic@mgr.vladars.net или D.Jelaca@mgr.vladars.net у року од 30 дана након одржавања јавне расправе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.