Sign In

Заштита природе - акти у процедури

Објављено:

Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“

Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Парка природе „Орјен“, на подручју Града Требиња.
Сходно члану  62. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Парка природе „Орјен“, у оквиру GEF/UNEP пројекта „Постизање очувања биолошке разноврсности кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“.
Министарство је на основу наведене Студије заштите, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“. 
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу. 
Истовремено, Град Требиње, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе града и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“ и Студију заштите за проглашење Парка природе „Орјен“, у просторијама Административне службе града, у трајању од 30 дана.
Након истека наведеног рока обавезни сте доставити Министарству став градске управе, као и евентуална мишљења и примједбе заинтересоване јавности, како би се могао наставити даљи поступак.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.