Sign In

Заштита природе - акти у процедури

Објављено:

Oбавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу  Споменика природе“Цврцка“

Планинарско друштво „Виленска врела“ из Кнежева, доставило је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Споменика природе „Цврцка“, а на основу које је ово министарство у складу са чланом 61. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) упутило захтјев Републичком заводу за заштиту  културно-историјског и природног насљеђа за израду Стручне основе – Студије заштите заштићеног подручја.
Сходно члану 62. Закона о заштити природе Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа израдио је стручну основу за проглашење Споменика природе „Цврцка“.
Министарство је на основу наведене Студије за проглашење Споменика природе „Цврцка“, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Цврцка“.
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити природних вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може доставити на email: j.bodiroza@mgr.vladars.net , 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу.
Истовремено, Општина Кнежево, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе општине, у трајању од 30 дана. 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.