Sign In

Заштита природе - акти у процедури

Објављено:

Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Заштићеног станишта „Гостиљ“
8.10.2021.
Град Добој доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Заштићено станиште „Гостиљ“ на подручју Града Добоја.
Сходно члану 62. Закона о заштити природе Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Заштићеног станишта „Гостиљ“.
Министарство је на основу наведене Стручне основе, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу  Заштићеног станишта „Гостиљ“.
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу. 
Истовремено, Град Добој, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе града и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе града, у трајању од 30 дана. Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“
16.9.2021.
Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Споменик природе „Пећина Мокрањска Миљацка“ на подручју општине Пале.
Сходно члану 62. Закона о заштити природе Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“.
Министарство је на основу наведене Стручне основе, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“.      
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу. 
Истовремено, општина Пале, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе општине, у трајању од 30 дана. 

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.