Sign In

Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину

Објављено:

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне електране „Добој" инсталисане снаге од 36,3 MWp на површини од 64,18 ha, K.O. Велика Буковица, Град Добој.

(17.05.2024. године)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Електропривреда Републике Српске - обновљиви извори енергије" д.о.о. Љубиње, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне електране „Добој" инсталисане снаге од 36,3 MWp на површини од 64,18 ha, K.O. Велика Буковица, Град Добој.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: d.savic@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне електране „Соколац 100 MW" инсталисане снаге од 100 MW на површини од 137 ha, K.O. Бјелосављевићи и К.О. Гласинац, општина Соколац.

(17.05.2024. године)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „EnerState" д.о.о. Соколац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне електране „Соколац 100 MW" инсталисане снаге од 100 MW на површини од 137 ha, K.O. Бјелосављевићи и К.О. Гласинац, општина Соколац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: d.savic@mgr.vladars.rsОбавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат реконструкције, санације и изградње дијела трасе далековода DV 110 kV Билећа - Требиње 1 и DV 110 kV Билећа - Никшић
 (10.5.2024)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Eлектропренос-Електропријенос“ а.д. Бања Лука, заступано по опуномоћеном „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука, Благоја Паровића 100Е, Бања Лука, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат реконструкције, санације и изградње дијела трасе далековода DV 110 kV Билећа - Требиње 1 и DV 110 kV Билећа - Никшић до границе са Црном Гором. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бањалука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs 


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат доградње пословног комплекса терминала за дистрибуцију нафтних деривата и течних горива - ТНГ,  Шеварлије, Добој

(26.4.2024)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „HIFA-PETROL" д.о.о. Сарајево, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат доградње пословног комплекса терминала за дистрибуцију нафтних деривата и течних горива - ТНГ, на земљишту означеним к.ч. 865/1, к.ч. 864/5, к.ч. 800/1 и к.ч. 810/1 К.О. Шеварлије, Добој.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов пилића,  Горњи Смртићи, Град Прњавор
(23.4.2024)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Васић (Лазар) Душко, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов пилића (објекат 1 и објекат 2), укупног капацитета од 26 000 комада по турнусу, на к.ч. 2171/4 и 2171/2, К.О. Горњи Смртићи, Град Прњавор.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу:  d.savic@mgr.vladars.rs .Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат наводњавања на локалитету К.О. Гаревац (локалитет „Јабука“), на површини од око 50 ha, општина Модрича
(08.04.2024. године)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Општина Модрича, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију , поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат наводњавања на локалитету К.О. Гаревац (локалитет „Јабука“), на површини од око 50 ha, општина Модрича. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу:  d.savic@mgr.vladars.rs

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“ општина Челинац
(03.04.2024. године)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „FITING“ д.о.о. Челинац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена серпентинита на лежишту „Рудине“ укупне површине од 2,48 ha, К.О. Марковац, општина Челинац. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу:  d.savic@mgr.vladars.rs

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације шљунка, пијеска и конгломерата на лежишту „Челиково Поље“ код Фоче
(20.3.2024. године) 
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ Горња Дрина“ д.о.о. Фоча, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације шљунка, пијеска и конгломерата на лежишту „Челиково Поље“ код Фоче, површине експлоатационог поља 8,48 ha. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бањалука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs 

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за трминал нафтних деривата Брезичани код Приједора
(11.03.2024) 

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „HIFA - OIL“ д.о.о. Тешањ, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за трминал нафтних деривата Брезичани код Приједора, укупног капацитета око 15 000 t. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бањалука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs 

Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат фотонапонске соларне електране „БИЈЕЉИНА“, инсталисане снаге 64,80 MWp, град Бијељина, укупне површине соларног парка 87,46 ha
(22.2.2024 године)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта СЕ „БИЈЕЉИНА“ „Solar Energy“д.о.о. Требиње, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат фотонапонске соларне електране „БИЈЕЉИНА“, инсталисане снаге 64,80 MWp, град Бијељина, укупне површине соларног парка 87,46 ha. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, БањаЛука) или електронским путем на адресу: n.stojic@mgr.vladars.rsОбавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за погон за привремено складиштење неопасног отпада дневног капацитета до 60 t и физички третман неопасног отпада дневног капацитета до 30 t (резање, растављање, сортирање) у Пословној јединици у Доњим Леденицама у Пелагићеву
(22.02.2024) 

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „SELLER“ д.о.о. Градачац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за погон за привремено складиштење неопасног отпада дневног капацитета до 60 t и физички третман неопасног отпада дневног капацитета до 30 t (резање, растављање, сортирање) у Пословној јединици у Доњим Леденицама у Пелагићеву. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: N.Sofilj@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака на лежишту „Градац“ површине експлоатационог поља од 7,54 ha, град Зворник и општина Братунац
(14.02.2024. године)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „JOKIĆ-INVEST“ д.о.о. Зворник, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака на лежишту „Градац“ површине експлоатационог поља од 7,54 ha, град Зворник и општина Братунац.  
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу:  d.savic@mgr.vladars.rsОбавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње фотонапонске електране „Ада поље“, општина Мркоњић Град 
(25.1.2024)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат фотонапонске електране „Ада поље“ инсталисане снаге од 9,26 MWp, К.О. Сурјан – Бочац, општина Мркоњић Град. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: d.savic@mgr.vladars.rs

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов пилића, Повелич, Општина Србац
(19.1.2024)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Јевтић (Радован) Душан, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов пилића, укупног капацитета од 83 000 комада по турнусу, на к.ч. 2407 и к.ч. 2405, К.О. Повелич, Општина Србац.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу:  d.savic@mgr.vladars.rs

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације угља на површинском копу „Гајићи - Угљевик исток 2“, општина Угљевик
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Друштво са ограниченом одговорношћу „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ Бања Лука, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину пројекат експлоатације угља на површинском копу „Гајићи - Угљевик исток 2“, општина Угљевик, укупне површине 108,6539 ha.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена, серпентисаног перидотита, на лежишту „Драгаловци" код Станара

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „TODORIĆ LUX" д.о.о. Станари, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена, серпентисаног перидотита, на лежишту „Драгаловци" код Станара, укупне површине експлоатационог поља од 3,01 ha. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: N.Sofilj@mgr.vladars.rs


Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације нафте и земног гаса на налазишту Обудовац" код Шамца

(16.01.2024. године)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ЈАДРАН - НАФТАГАС" д.о.о. Бања Лука, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације нафте и земног гаса на налазишту „Обудовац" код Шамца, укупне површине експлоатационог поља од 1.699,44 ha.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: D.Savic@mgr.vladars.rs


Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину  за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту „Рујевица“, општина Котор Варош
(10.01.2024. године)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ACO - TRADE“ д.о.о. Котор Варош, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту „Рујевица“, општина Котор Варош, укупне површине експлоатационог поља 30 ha. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: D.Savic@mgr.vladars.rs 

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне фотонапонске електране „СЕТ 1“  
(04.01.2024) 
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Соларна електрана Т1“ д.о.о. Љубушки, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне фотонапонске електране „СЕТ 1“, укупне површине око 9,5 ha у К.О. Правице, град Требиње, укупне снаге 7,95 MW. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: N.Sofilj@mgr.vladars.rs 

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за  пројекат изградње соларне фотонапонске електране снаге 102,72 MW, локалитет Банчићи, Општина Љубиње, укупне површине соларног парка 130 ha
 (23.11.2023)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „КH Alter Energy“ д.о.о. Сарајево, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње соларне фотонапонске електране снаге 102,72 MW, локалитет Банчићи, Општина Љубиње, укупне површине соларног парка 130 ha. 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бањалука) или електронским путем на адресу: n.sofilj@mgr.vladars.rs 


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту „Караула“ код Бања Луке
(9.11.2023)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Kубик - транс - нискоградња“ д.о.о. Лакташи, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту „Караула“ код Бања Луке, површине експлоатационог поља од 8,4 ha. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: N.Sofilj@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Билећа“ инсталисане снаге од 32 MW, на ријеци Требишњици, општина Билећа
(8.11.2023)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Билећа“ инсталисане снаге од 32 MW, на ријеци Требишњици, општина Билећа.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење, коментаре и примједбе, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: d.savic@mgr.vladars.rs


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат развијање и провјера нове методе коришћења RDF горива на котловима на угаљ (5 до 10 % у односу на количину угља).

(07.11.2023.)

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „АЛУМИНА" д.о.о. Зворник, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат развијање и провјера нове методе коришћења RDF горива на котловима на угаљ (5 до 10 % у односу на количину угља).

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: N.Sofilj@mgr.vladars.rs. 


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за МХЕ „Јовићи“ на ријеци Пливи, на територији општине Шипово
(28.04.2023) 
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Природна енергија“ д.о.о. Шипово, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње МХЕ „Јовићи“ на ријеци Пливи, општина Шипово, инсталисане снаге 0,6 MW. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: d.savic@mgr.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.