Sign In

Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину

Објављено:

На основу члана 65. став 4., а у вези са чл. 66 став 1. и 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске", бр.71/12, 79/15 и 70/20) ,Министарство на овој страници обавјештава јавност и заинтересовану јавност о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину.

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат површинског копа - експлоатација техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Крупачке стијене - Караула“ код Трнова
(8.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „МЈ-ЗЕМЉОКОП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Источна Илиџа, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат површинског копа- експлоатација техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Крупачке стијене - Караула“ код Трнова, површине лежишта од 19,9 ha .
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за изградњу постројења за термички третман нуспроизвода 3 категорије (кафилерија), са погоном за производњу анималног протеина и складишног објекта у склопу пословно-производног комплекса клаонице у Повеличу, општина Србац
(6.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Перутнина Птуј С" д.о.о. Србац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за изградњу постројења за термички третман нуспроизвода 3 категорије (кафилерија), са погоном за производњу анималног протеина и складишног објекта у склопу пословно-производног комплекса клаонице у Повеличу, општина Србац.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње уређаја за пречишћавање отпадне воде, Теслић 
(04.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта општина Теслић, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње уређаја за пречишћавање отпадне воде, Теслић, са капацитетом 20 800 еквивалентних становника, на локацији к.ч. бр. 6/1, 6/2, 7,8,9/4, 9/5, 9/6 и 2/4 К.О. Стењак, општина Теслић.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода у кругу комплекса Бањалучке пиваре 
(04.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Бањалучка пивара“ а.д. Бања Лука, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода у кругу комплекса Бањалучке пиваре на к.ч. број 101/1 К.О. Делибашино село 2.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.netОбавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-1“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 10,696 МW
(1.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Хидроелектране Бистрица“ д.о.о. Фоча, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-1“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 10,696 МW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-2“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 7,243 МW
(1.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Хидроелектране Бистрица“ д.о.о. Фоча, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-2“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 7,243 МW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-3“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 16,157 МW
(1.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Хидроелектране Бистрица“ д.о.о. Фоча, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Б-3“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 16,57 МW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат успостављања и стављања у рад постројења за термички третман отпада (спалионица отпада) који настаје код заштите здравља људи и животиња, у насељу Мртвица, општина Лопаре
(1.10.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ZANNI“ д.о.о. Лукавац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат успостављања и стављања у рад постројења за термички третман отпада (спалионица отпада) који настаје код заштите здравља људи и животиња, у насељу Мртвица, општина Лопаре.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net


Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације угља на лежишту Остружња, општина Станари
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације угља на лежишту Остружња, укупне површине око 822 ha.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.netОбавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат МХЕ „БУРУМ“  Горње Црњелово, град Бијељина
16.9.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „АБН ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Велика Обарска, Бијељина, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат МХЕ „БУРУМ“ на земљишту означеном као к.ч. број 1791/3 и дио к.ч. број 1791 (канал), К.О. Горње Црњелово, град Бијељина, инсталисане 0,48 MW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Билећа“ на ријеци Требишњици
8.9.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Билећа“ на ријеци Требишњици, општина Билећа, инсталисане снаге 32 МW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње тематског парка на површини од око 6,50 ha, у насељу Совјак на подручју града Градишка 
(20.8.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Срдић Дмитар из Гламоча поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње тематског парка на површини од око 6,50 ha, у насељу Совјак на подручју града Градишка (на парцели коју чине земљишта означена као к.ч. бр. 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 863, 877/1, 877/2 и 877/3 КО Милошево Брдо и к.ч. број 1096 КО Совјак).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат наставка експлоатације угља на лежишту Рашковац до краја експлоатационог вијека укупне површине преостале за експлоатацију од око 422 ha (укупна површина је око 1123 ha, али је важећом еколошком дозволом обухваћена већ површина од 701 ha)
(23.7.2021)
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ЕФТ- Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат наставка експлоатације угља на лежишту Рашковац до краја експлоатационог вијека укупне површине преостале за експлоатацију од око 422 ha (укупна површина је око 1123 ha, али је важећом еколошком дозволом обухваћена већ површина од 701 ha).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат фарме за тов бројлера капацитета 25 500 комада по турнусу, на земљишту означеном као к.ч. број 772/4 К.О. Обудовац, општина Шамац

Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Марковић Митар, из мјеста Обудовац, Шамац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат фарме за тов бројлера капацитета 25 500 комада по турнусу, на земљишту означеном као к.ч. број 772/4 К.О. Обудовац, општина Шамац

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: B.Racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат МХЕ „Сарићи 1“ Сарићи, општина Шипово, инсталисане снаге 20 kW
2.7.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Савић Дамјан из Шипова, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат МХЕ „Сарићи 1“ на земљишту означеном као к.ч. број 396/2 К.О. Сарићи, општина Шипово, инсталисане снаге 20 kW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net
Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат уређења водног режима и корита ријеке Турјанице, на територији општине Лакташи од ушћа у ријеку Врбас узводно 9 километара (приобални радови)
21.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта општина Лакташи, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат уређења водног режима и корита ријеке Турјанице, на територији општине Лакташи од ушћа у ријеку Врбас узводно 9 километара (приобални радови).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње треће фазе система за вјештачко осњежавање ски стаза, на територији општина Пале и Трново
21.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Олимпијски центар Јахорина“, Пале, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње треће фазе система за вјештачко осњежавање ски стаза, на територији општина Пале и Трново.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње жичаре „Рајска долина“ на Јахорини, на територији општине Пале, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1709, 1713/1, 1714, 1711/1 и 1711/41 К.О. Прача Горња, општина Пале
21.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „Олимпијски центар Јахорина“, Пале, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње жичаре „Рајска долина“ на Јахорини, на територији општине Пале, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1709, 1713/1, 1714, 1711/1 и 1711/41 К.О. Прача Горња, општина Пале.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства 
и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат геотермалне бушотине, производња и промет техничких гасова, на к.ч. број 1103, К.О. Сочковац, општина Петрово
21.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „TEHNOGAS KAKMUŽ“ а.д. Петрово, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат геотермалне бушотине, производња и промет техничких гасова, на к.ч. број 1103, К.О. Сочковац, општина Петрово.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net
Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатацијe техничког грађевинског камена кречњака на површинском копу „Рудежи“ код Требиња, површине експлоатационог поља 26,57 h
21.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „ИТЕЛ“ д.о.о. Требиње, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена кречњака на површинском копу „Рудежи“ код Требиња, површине експлоатационог поља 26,57 ha .
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње двије фарме за узгој бројлера укупног капацитета 74 000 бројлера по турнусу,Ситнеши, општина Србац
10.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта Блашчанин Чедомир, из мјеста Ситнеши, општина Србац, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње двије фарме за узгој бројлера укупног капацитета74 000 бројлера по турнусу, на локацији означеној као к.ч. бр. 2417, 2418/1 и 2418/2 К.О. Ситнеши, општина Србац.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо
7.6.2021.
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 МW.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net

Обавјештење о пријему захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат површинског копа- експлоатација угља на лежишту „МЕДНА“ код Мркоњић Града, површине експлоатационог поља од 5 000 m2 (5 ha)
 3.6.2021.           
Обавјештава се јавност и заинтересована јавност да је носилац пројекта „MEDNA NV“ д.о.о. Мркоњић Град, поднио Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат површинског копа- експлоатација угља на лежишту „МЕДНА“ код Мркоњић Града површине експлоатационог поља од 5 000 m2 (5 ha).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтјева на интернет страници Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења. Примједбе и сугестије могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: b.racic@mgr.vladars.net


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.