Sign In

Ресор за високо образовање

ПРАВНИ  АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

СТРАТЕГИЈЕ


Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године ("Службени гласник Републике Српске", број 32/16)

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године, јун 2016. године


ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА


Закон о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 67/20)

Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 33/14)

Закон о измјени Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 63/14)


ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА


УРЕДБЕ

Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Српске", број 35/11)

Уредба о измјенама и допунама уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Српске", број 51/11)


 

ПРАВИЛНИЦИ


Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за обављање дјелатности високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број102/21)

Правилник о садржају, начину и поступку уписа у регистар високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број 71/21)

Правилник о саставу и начину рада комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 15/14)

Правилник о изгледу и садржају дозволе за рад (Службени гласник Републике Српске, број 82/11)
Правилник о областима образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 64/21)

Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број 85/21)

Правилник о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", број 117/14)


ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Закон о студентском стандарду. ("Службени гласник Републике Српске", број 63/21)

Закон о измјенама и допунама закона о студентском организовању ("Службени гласник Републике Српске", број 63/21)

Закон о студентском организовању ("Службени гласник Републике Српске", број 58/16)
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о критеријуму и мјерилима за утврђивање цијене услуга студ. стандарда ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09)

Правилник о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља ("Службени гласник Републике Српске", број 67/21)

Правилник о додјели студентских стипендија и о Регистру студентских стипендија („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/21)

Правилник о вођењу регистра студентских организација ("Службени гласник Републике Српске", број 8/17)

Правилник о суфинасирању програма и пројеката студ. организација ("Службени гласник Републике Српске", број 13/17)


ОДЛУКЕ

Одлука о суфинасирању исхране и смјештаја редовних студената у установама студентског стандарда   ("Службени гласник Републике Српске", број 34/12)    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.