Sign In

Ресор за високо образовање

ПРАВНИ  АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

СТРАТЕГИЈЕ


Стратегија развоја науке и технологије, високог образовања и информационог друштва у Републици Српској за период 2023–2029. године   


ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА


Закон о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 67/20)

Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 33/14)

Закон о измјени Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 63/14)


ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊАПРАВИЛНИЦИ

Правилник о измјенама правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“ број 9/22)

Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко наставна, наставна и сарадничка звања ("Службени гласник Републике Српске", број 69/23)

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за обављање дјелатности високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број102/21)

Правилник о садржају, начину и поступку уписа у регистар високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број 71/21)

Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе ("Службени гласник Републике Српске", број 88/21)

Правилник о изгледу и садржају дозволе за рад (Службени гласник Републике Српске, број 82/11)
Правилник о областима образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 64/21)

Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број 85/21)

Правилник о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", број 117/14)


ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Закон о студентском стандарду. ("Службени гласник Републике Српске", број 63/21)

Закон о измјенама и допунама закона о студентском организовању ("Службени гласник Републике Српске", број 63/21)

Закон о студентском организовању ("Службени гласник Републике Српске", број 58/16)
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о критеријуму и мјерилима за утврђивање цијене услуга студ. стандарда ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09)

Правилник о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља ("Службени гласник Републике Српске", број 67/21)

Правилник о додјели студентских стипендија и о Регистру студентских стипендија („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/21)

Правилник о вођењу регистра студентских организација ("Службени гласник Републике Српске", број 8/17)

Правилник о поступку утврђивања критеријума за суфинансирање програма и пројеката студентских организација ("Службени гласник Републике Српске, број 14/22)


ОДЛУКЕ

Одлука о финансирању смјeштаја и о суфинансирању исхране редовних студената у установама студентског стандарда („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/22)Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.