Sign In

Ресор за високо образовање

В.д. помоћника министра за високо образовање:

доц. др Јелена Старчевић

тел: 051/338-467

E-mail: j.starcevic@mnv.vladars.rsРесор за високо образовање обавља послове средњорочног и дугорочног стратешког и финансијског планирања у области високог образовања и студентског стандарда, израде aналитичко-информационих материјала о стању у високом образовању, праћења и усаглашавања прописа са ЕУ директивама и прописима, управљања Јединственим информационим системом, праћења и учествовања у пројектима намијењеним реформи високог образовања, управног надзора над законитошћу рада и аката високошколских установа и  установа студентског стандарда, успостављања сарадње са Агенцијом за високо образовање Републике Српске, Савјетом за високо образовање, Ректорском конференцијом, Конференцијом високих школа, институцијама БиХ и другим институцијама и тијелима из области високог образовања, спровођења мјера и активности на унапрјеђењу интернационализације високог образовања, праћења и координирања финансирања јавних високошколских установа и јавних установа студентског стандарда, креирања уписне политике на јавне високошколске установе, спровођење управних поступака оснивања високошколских установа и установа студентског стандарда, праћење инфраструктурних пројеката у високом образовању, информисање јавности о активностима Ресора за високо образовање, те обавља друге послове из дјелокруга Ресора.

У оквиру Ресора за високо образовање образују се унутрашње организационе јединице:


1. Одјељење за осигурање квалитета и управљање високошколским установама

Данијела Стјепановић, начелник Oдјељења

тел: 051/338-454

E-mail: d.stjepanovic@mnv.vladars.rs


2. Одјељење за унапређење и развoј студентског стандарда

Санела Дојчиновић, начелник Одјељења

тел: 051/338-456

E-mail: s.dojcinovic@mnv.vladars.rs


Сана Вујнић, виши стручни сарадник за међународну размјену студената и академског особља

тел: 051/338-433

E-mails.vujnic@mnv.vladars.rs

 

Ратко Сузић, виши стручни сарадник за базе података студентског стандарда

тел: 051/338-433 

E-mailr.suzic@mnv.vladars.rs

 

Биљана Копрен, виши стручни сарадник за стипендије и студентски стандард

тел: 051/338-434

E-mailb.kopren@mnv.vladars.rs

 

Биљана Спасојевић, виши стручни сарадник  за стипендије и студентски стандард

тел: 051/338-434

E-mailb.trifunovska@mnv.vladars.rs


3. Одсјек за стратешко планирање и финансирање високог образовања

Владо Давидовић, шеф Одсјека

тел: 051/338-532

E-mail: v.davidovic@mnv.vladars.rs
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.