Sign In

Ресор за високо образовање

В.д. помоћника министра за високо образовање:

доц. др Јелена Старчевић

тел: 051/338-467

E-mail: j.starcevic@mnrvoid.vladars.netРесор за високо образовање обавља сљедеће управне и стручне послове из надлежности Министарства: креирање стратегије (политике) у области високог образовања и студентског стандарда што подразумијева прикупљање и анализу информација (података) и доношење одлука на основу те анализе, припремање закона и подзаконских аката из области високог образовања и студентског стандарда, врши управне послове из области високог образовања и студентског стандарда, врши средњорочно и дугорочно стратешко и финансијско планирање у области високог образовања и студентског стандарда,  врши израду акционог плана са конкретним приоритетно распоређеним корацима који ће се предузети у процесу реформе високог образовања, врши израду и обраду статистичких података и разраду предвиђања захтјева на тржишту рада, успоставља стандарде у области високог образовања, врши управни надзор над законитошћу рада високошколских установа, установа студентског стандарда и аката припрема програме образовне сарадње са земљама у окружењу, поставља циљеве и стандарде у наставним плановима и програмима, информише јавност о активностима Ресора за високо образовање.

У оквиру Ресора за високо образовање образују се унутрашње организационе јединице:


1. Одјељење за високошколске установe


Санела Дојчиновић, начелник Oдјељења

тел: 051/338-456

E-mail: s.dojcinovic@mnrvoid.vladars.net

 

Чедна Шобот, виши стручни сарадник за Регистар високошколских установа

тел: 051/338-831

E-mail: c.sobot@mnrvoid.vladars.net


Владо Давидовић, виши стручни сарадник за финансирање високог образовања

тел: 051/338-532


тел: 051/338-454


Изабела Марковић, виши стручни сарадник за нормативне и правне послове
тел: 051/338-831

E-mail: i.markovic@mnrvoid.vladars.net


2. Одјељење за студентски стандард


Сана Вујнић, виши стручни сарадник за међународну размјену студената и академског особља

тел: 051/338-433

E-mail: s.vujnic@mnrvoid.vladars.net

 

Ратко Сузић, виши стручни сарадник за базе података студентског стандарда

тел: 051/338-433 

E-mail: r.suzic@mnrvoid.vladars.net

 

Биљана Копрен, виши стручни сарадник за стипендије и студентски стандард

тел: 051/338-434

E-mail: b.kopren@mnrvoid.vladars.net

 

Биљана Спасојевић, виши стручни сарадник  за стипендије и студентски стандард

тел: 051/338-434

E-mail: b.trifunovska@mnrvoid.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.