Sign In

Ресор за електроенергетику

Објављено:

Ресором за електроенергетику руководи помоћник министра Милан Баштинац.

Контакт:
тел: +387 51 339 418
факс: +387 51 339 651
email: m.bastinac@mier.vladars.rs

У Ресору за електроенергетику послови се обављају у унутрашњим организационим јединицама:
Одјељење за електроенергетику и енергетску ефикасност,
Одјељење за пројекте, концесије и обновљиве изворе енергије.


У оквиру Одјељења за електроенергетику и енергетску ефикасност образован је:
Одсјек за корпоративне активности с јавним предузећима и реструктурирање,
Одсјек за општу електроенергетику и енергетску ефикасност.

У оквиру Одјељења за пројекте, концесије и обновљиве изворе енергије образован је:
Одсјек за пројекте и концесије,
Одсјек за обновљиве изворе енергије.

Ресор за електроенергетику обавља послове који се односе на:

 • стратешки развој и унапређење области електроенергетике и енергетске ефикасности,
 • праћење и имплементацију обавеза које проистичу из процеса европских интеграција у области електричне енергије, реорганизације електроенергетских дјелатности, кориштења обновљивих извора енергије, додјеле концесија за производњу електричне енергије, унапређења енергетске ефикасности и одрживог енергетског развоја,
 • стратешко планирање и усклађивање одрживог развоја електроенергетских сектора,рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност,
 • енергетске билансе,
 • корпоративне активности у вези са радом и пословањем јавних предузећа која обављају електроенергетске дјелатности,
 • координацију активности између јавних предузећа, ИРБ РС, фондова и Владе као већинског власника у функцији скупштине акционара јавног предузећа,
 • стварање законских и стимулативних услова за развој електроенергетског сектора и енергетске ефикасности у цјелини,сарадњу са институцијама и тијелима успостављеним на нивоу ентитета и БиХ ("Електропренос БиХ", НОС БиХ, регулаторне комисије, министарства и др.), и
 • друге послове из надлежности ресора.

Помоћник министра за електроенергетику:
 • руководи радом ресора,
 • учествује у изради закона и других прописа из надлежности ресора,
 • организује, координира и обавља најсложеније послове из области електроенергетике, енергетске ефикасности, концесија, обновљивих извора енергије и друге послове из дјелокруга рада ресора,
 • осигурава координацију заједничких интерресорних задатака и послова са другим ресорима,
 • обједињава и усмјерава рад руководиоца унутрашњих организационих јединица,
 • планира, усмјерава и надзире рад службеника у ресору,
 • учествује у изради програма и плана рада министарства,
 • руководи и учествује у изради и реализацији стратешких докумената, циљева и унапређења ресорне области, и
 • обавља и друге послове по налогу министра.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.