Sign In

Ресор за рударство и геологију

Објављено:

Ресором за рударство и геологију руководи помоћник министра Есад Салчин.

Контакт:
тел: +387 51 339 423
факс: +387 51 339 651
email: e.salcin@mier.vladars.rs

У Ресору за рударство и геологију послови се обављају у унутрашњом организационим јединицама:
Одјељење за рударство,
Одјељење геологију.

 

У оквиру Одјељења за рударство образован је:

Одсјек за рударство, концесије и пројекте.

 

У оквиру Одјељења за геологију образован је:

Одсјек за геологију.

Ресор за рударство и геологију обавља пословe који се односе на:

 • развој и унапређење области рударства и геологије,
 • експлоатацију минералних сировина и геолошка истраживања,
 • стратешко планирање и рационално кориштење минералних сировина,
 • овјеру резерви минералних сировина,
 • вођење поступка додјеле концесије,
 • праћење реализације уговора о концесији,
 • вођење катастра истражних простора, вођење катастра експлоатационих поља,
 • израда закона и подзаконских аката из области рударства и геологије, и
 • обављање других управних и стручних послова из належности ресора.


Помоћник министра за рударство и геологију:

 • руководи радом ресора,
 • учествује у изради закона и других прописа из надлежности ресора,
 • организује, координира и обавља најсложеније послове из рударства и геологије и друге послове из дјелокруга рада ресора,
 • планира, усмјерава и надзире рад службеника у ресору,
 • учествује у изради програма и плана рада министарства,
 • руководи и учествује у изради стратегија развоја и унапређења ресорне области, и
 • обавља и друге послове по налогу министра.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.