Sign In

Обновљиви извори енергије

Објављено:

Народна скупштина Републике Српске је 8. фебруара 2022. године усвојила нови Закон о обновљивим изворима енергије.

Овим законом се дефинишу нове шеме подстицаја с циљем да подстицајне мјере буду засноване на тржишним принципима и да се ограничи, односно смањи раст накнаде за подстицање обновљивих извора енергије с једне стране, а да се, с друге стране, олакша развој пројеката који користе обновљиве изворе енергије.

Законом je омогућено да досадашњи систем подстицаја, односно гарантовану откупну цијену, имају само малe хидроелектране, соларне електране на земљи и вјетроелектране инсталисане снаге до 150 kW, те соларне електране на објектима и постројења на биомасу и биогас инсталисане снаге до 500 kW. 
Право на подстицај може се остварити на период од 15. година.

Постројења веће инсталисане снаге од наведених (соларне електране, вјетроелектране и постројења на биомасу и биогас) морају електричну енергију продавати самостално на тржишту, уз могућност остваривања премије у случају када буду изабрани као најповољнији понуђачи у поступку аукције.

У поступку аукције имају право да учествују соларне електране и вјетроелектране инсталисане снаге до 50 MW, док хидроелектране инсталисане снаге веће од 150 kW немају право ни на какву врсту подстицаја, односно немају право да учестују у поступку аукције.

Предмет аукције ће бити најнижа цијена електричне енергије, која остаје непромијењена у периоду од 15 година, а мијења се премија која се израчунава као разлика између цијене коју је понудио изабрани понуђач и референтне тржишне цијене коју квартално утврђује Регулаторна комисија. На овај начин, а имајући у виду сталан раст цијене електричне енергије на тржишту, премија ће временом постајати све мања што ће утицати и на ограничење раста накнаде која се прикупља од крајњих купаца.

Такође, Законом је дефинисано да на аукцији могу учествовати понуђачи са дијелом капацитета, што ће омогућити да право на премију може остварити већи број понуђача.

У циљу повећања конкурентности и стварања услова за учешће већег броја учесника у поступку аукције, предвиђено је да на аукцији могу учествовати сви заинтересовани понуђачи који су прибавили локацијске услове и еколошку дозволу.

Поред тога што је на тржишту могуће остварити значајно већу цијену електричне енергије из обновљивих извора, могуће је остварити и приходе продајом гаранције о поријеклу електричне енергије којом се доказује да је електрична енергија произведена из обновљивих извора. Гаранција о поријеклу може се добити и за електричну енергију произведену у постојећим хидроелектранама, чиме ће и Електропривреда додатно повећати своје приходе. 

Имајући у виду да се одређени сложени објекти постојећих хидроелектрана, а могуће и будућих, налази на подручју оба ентитета или више држава дефинисано је да се у том случају гаранције о поријеклу може издати за припадајући дио произведене електричне енергије.

Законом су, такође, додатно поједностављене процедуре за изградњу постројења купца – произвођача, те прецизније дефинисана заједница обновљиве енергије.

Дефинисано је да сви крајњи купци електричне енергије имају право да изграде и прикључе електрану која користи обновљиве изворе енергије на унутрашње електричне инсталације свог објекта за потребе сопствене потрошње, под условом да инсталисана снага електране не може бити већа од одобрене прикључне снаге објекта крајњег купца.  

Поступак прибављања дозвола и прикључења на дистрибутивну мрежу је максимално поједностављен на начин да за постављање панела на објектима који имају грађевинску дозволу није потребно прибавити посебну дозволу уколико се у склопу адаптације објекта врши изградња електране купца-произвођача којa користи обновљиве изворе инсталисане снаге до 50 kW, а издавање сертификата и друге радње обавља дистибуција.

На тај начин, у циљу масовније изградње постројења на објектима крајњих купаца, процедуре су максимално поједностављене, а у циљу сигурне изградње и експлоатације дефинисано је да та постројења могу да пројектују и граде само правна лица која имају лиценцу за извођење електроенергетских постројења коју издаје министарство надлежно за послове грађења.

Поред тога, омогућено је да се из накнаде која се усмјерава у Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, између осталог, може финансирати изградња постројења за властите потребе крајњег купца и енергетски заштићеног купца.

Законом је прецизније дефинисана и заједница обновљиве енергије.

Заједница обновљиве енергије је правно лице основано с циљем коришћења обновљивих извора енергије за производњу електричне енергије првенствено ради задовољења енергетских потреба чланова Заједнице, а може остварити и подстицаје у виду премије за потрошњу за властите потребе уколико је инсталисана снага пројекта до 150 kW.

Члан Заједнице може бити физичко или правно лице, мало и средње предузеће или предузетник под условом да производња електричне енергије из обновљивих извора не представља његову основну дјелатност, јавна предузећа и институције, укључујући и јединице локалне самоуправе. 

Чланови Заједнице морају имати пребивалиштe или сједиште у општини на којој се изводи пројекат или у општини чија се територија граничи са територијом општине на којој се изводи пројекат, а статус заједнице утврђује се рјешењем Регулаторне комисије.

Прописе који регулишу ову област можете пронаћи на овом линку.Документи
Преузимање документа
​Закон о обновљивим изворима енергије 
(Службени гласник Републике Српске, број 16/22)
Преузмите документ​
​Упутство о вођењу регистра пројеката из обновљивих извора енергије
(Службени гласник Републике Српске, број 52/23)
Преузмите документ​
​Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора (Службени гласник Републике Српске, број 102/23)
Преузмите документ
​Правилник о купцима-произвођачима електричне енергије
(Службени гласник Републике Српске, број 80/23)
​Преузмите документ
​Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије
(Службени гласник Републике Српске, броj 78/22)
Преузмите документ
​Одлука о висини накнаде за подстицање производње из обновљивих извора енергије
(Службени гласник Републике Српске, број 127/22)
Преузмите документ
​Водич за инвеститоре у Републици Српској
​Преузмите документ на српском језику
Преузмите документ на енглеском језику
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.