Sign In

НАЦРТ КАТАЛОГА КРИТЕРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У СЕКТОРУ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У БИХ - ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ/ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

Објављено:

​Обавјештавамо Вас да је, уз техничку асистенцију Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), кроз пројекат Подстицање обновљивих извора енергије, а који GIZ имплементира у име Њемачког министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), међуинституционална и међуентитетска радна група израдила Нацрт каталога критерија за одрживи развој у сектору малих хидроелектрана у БиХ.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу питања и коментаре на нацрт Каталога путем e-maila на сљедећу адресу: n.milovcevic@mier.vladars.net до 20.11.2019. године.

Како би се олакшала расправа са јавности и укљученим учесницима, те да се прикупе повратне информације о предложеном нацрту Каталога, као дио пред-консултацијског процеса, нацрт документа је доступан за преузимање и преглед.

Нацрт каталога критерија у БиХ можете преузети ОВДЈЕ.

Релевантна питања и одговори редовно се ажурирају и објављују као дио Q&А документа.

Нацрт Каталога садржи значајан број критерија који су подијељени у пет поглавља:

1.    Енергетика,

2.    Управљање водама,

3.    Просторно планирање,

4.    Екологија вода и

5.    Заштита природе.


Нацрт Каталога урађен је у циљу:

  • подизања свијести о значају одрживог развоја и потребе за ублажавањем еколошких и социоекономских утицаја у вези са изградњом МХЕ у БиХ,
  • промовисања стратешког и одрживог планирања у процесу изградње МХЕ у БиХ,
  • стварања основе за консултанте, пројектанте и инвеститоре да оцијене квалификованост пројекта у раној фази планирања,
  • стварање правног оквира за доносиоце одлука у области издавања лиценци, дозвола и концесија за изградњу и пуштање у рад МХЕ.


Наиме, потреба за израдом Каталога јавила се уважавајући чињеницу да је хидроенергетски сектор један од најкомплекснијих сектора у Босни и Херцеговини (БиХ) у смислу регулативе и подијељених надлежности државе, ентитета, кантона и општина. Иако хидроенергија може пружити поуздан потенцијал за чисту и економичну енергетску транзицију сектора, животну средину и локални социоекономски утицаји могу бити значајни. Због тога, одабир потенцијалних мјеста за изградњу мора бити урађен кроз узимање у обзир јасно дефинисаних критерија који покривају различите факторе  одрживости и подручја утицаја, а што је један од кључних изазова за позитивну реализацију пројеката малих хидроелектрана.

Представници Министарства вањске трговине и економских односа БиХ, ентитетских институција из четири подручја: енергетике, вода, просторног планирања и заштита околиша, а и невладиних сектор из оба ентитета, препознали су потребу за развијањем инструмента којим би се постигао одрживи развој МХЕ у БиХ те ублажио конфликте и неслагање између сектора енергетике, управљања водама и заштите околиша, те поднијели захтјев за техничку асистенцију Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), који је прихваћен и који GIZ имплементира у име Њемачког министарства за економску сарадњу и развој (BMZ).

Чланови Радне групе су се сложили да имплементирају заједнички приступ у развоју Каталога кроз четири фазе:

а) дефинисање јасне методологије за развој Каталога,

б) ангажовање локалних и интернационалних консултаната,

в) развој Каталога критерија у БиХ,

г) тестирање имплементације критерија у БиХ.


Као дио прве фазе, чланови Радне групе су урадили припремне активности на идентификацији и анализи већ постојећих инструмената за исте сврхе, а који су прихваћени у Аустрији. Након разматрања примјењивости ових инструмената за контекст у БиХ, чланови радне групе изабрали су  Каталог критерија за хидроелектране аустријске покрајине Тирол као основу за адаптацију условима у БиХ.

Одабир је оправдан сљедећим критеријима које је тиролски примјер могао испунити:

  • свеобухватност и интегрисани приступ,
  • јасне, детаљне и прихватљиве методологије за израчунавање бодовања критерија и граница,
  • доступност пратеће подршке за Excel и корисничких приручника,
  • могућности графичког приказа резултата анализе.


Чланови Радне групе су прилагодили Тиролске критерије локалним законодавним, еколошким, економским и техничким условима у БиХ, а као резултат тих активности је нацрт Каталога и припадајућег Excel алата.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.