Sign In

РЕПУБЛИКА СРПСКА ДОБИЛА НОВИ ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Објављено:

Народна скупштина Републике Српске је, на 10. редовној сједници, усвојила нови Закон о електричној енергији.

Нови Закон о електричној енергији се руководи позитивним европским праксама и поштује међународно преузете обавезе Босне и Херцеговине и Републике Српске прихваћене у оквиру Уговора о Енергетској заједници југоисточне Европе.

Суштина новог закона је либерализација тржишта електричне енергије. Закон транспонује директиве тзв. Трећег енергетског пакета као наставка либерализације тржишта електричне енергије, али својим нормама закон уважава и одређене специфичности нашег електроенергетског сектора.

Електроенергетске дјелатности ће бити раздвојене на тржишне и регулисане, гдје ће све дјелатности осим мрежних дјелатности (дистрибуције и преноса електричне енергије), бити тржишне дјелатности.

Постојаће више снабдјевача на тржишту, а загарантована ће бити могућност слободног избора снабдјевача за све категорије купаца електричне енергије, укључујући и домаћинства.

Мали купци и домаћинства који не изврше избор снабдијевача имаће право на обезбјеђење универзалне услуге снабдјевања по регулисаним условима.

Оно што је битно напоменути јесте то да се овим законским рјешењем уводи категорија енергетски заштићеног купца. Ова категорија се односи на купца електричне енергије из категорије домаћинство који је социјално угрожени потрошач, или домаћинство чиjем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергиjе може бити угрожен живот или здравље. Енергетски заштићени купац ће остваривати право на субвенцију одређене количине електричне енергије, која би се плаћала из републичког буџета, под условима одређеним прописима.

Надаље, имајући у виду да је електроенергетски сектор ресурс на који се у Републици Српској гледа са посебном пажњом и очекивањима, овај закон ствара основ за реорганизацију Електропривреде Републике Српске, за шта ће требати пронаћи најбољи модел у складу са новим правилима на тржишту. Законом се успоставља основни правни оквир за даље реструктурирање и реорганизацију електроенергетског сектора и пословање на принципима тржишне конкуренције,

Такође, препознајући економске и друштвене користи дијела правне тековине ЕУ који још није обавезујући за БиХ, Министарство енергетике и рударства се опредијелило да проактивним и напредним законским рјешењима настоји отворити простор за једно ново подручје одрживог ниско-карбонског енергетског развоја кроз могућност добровољног оснивања грађанских енергетских заједница (задруга) за остваривање економских и еколошких користи од обновљивих извора енергије и повећања енергетске ефикасности. Ово се такође односи и на тзв. „е-мобилност“ кроз регулисање статуса мјеста за пуњење електричних возила. Законом се по први пут регулишу минимaлни технички захтјеви и услови за обављање услуге пуњења електричних возила.

Ступањем на снагу овог Закона престаје да важи Закон о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11).


Фото: Александар АрсеновићПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.