Sign In

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске

Објављено:

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године, који је донијела Влада Републике Српске у децембру 2013. године, донесен је у складу са Законом о енергетској ефикасности и обавезама из Уговора о успостављању Енергетске заједнице. Акциони план је био заснован на директивама Европске уније које се односе на енергетску ефикасност и које су тада биле важеће.

Измјенама и допунама Акционог плана Републике Српске до 2018. године, који је усвојен у новембру 2017. године, у обзир су узете и обавезе које Директива 2012/27/ЕУ о енергетској ефикасности прописује у потрошњи примарне енергије, што је за резултат имало укључивање нових мјера за повећање енергетске ефикасности планираних у области производње електричне енергије, те енергије за гријање и хлађење, и мјера у области преноса и дистрибуције електричне енергије и гаса.

Важно је нагласити да су измјене Акционог плана израђене у складу са захтјевима Формата и смјерница за припрему Трећег националног акционог плана енергетске ефикасности, који су, према смјерницама Европске комисије, креирали Секретаријат Енергетске заједнице и Координациона група Енергетске заједнице за енергетску ефикасност.

Измјенама и допунама Акционог плана Републике Српске до 2018. године извршена је и анализа и ревизија структуре постојећих мјера енергетске ефикасности у области финалне потрошње енергије, као и садржаја, односно, описа постојећих мјера, при чему су у обзир узете:

  • додатне обавезе прописане Директивом 2012/27/ЕУ;
  • обавезе које проистичу из важеће регулативе Републике Српске, у коју су бројне обавезе из ове директиве већ пренесене;
  • начин утицаја сваке мјере на постизање енергетских уштеда (непосредан - који се може директно мјерити и верификовати, или посредан) и
  • расположивост савремених техничких и организационих рјешења за повећање енергетске ефикасности у разним секторима финалне потрошње енергије, као и домаћа и међународна позитивна искуства у њиховој примјени.Документи
Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године
Измјене и допуне Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Српској за период до 2018. године
​Одлука о усвајању измјена и допуна Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године
Извјештај о реализацији Акционог плана енергетске ефикасности за 2015. годину
Извјештај о реализацији Акционог плана енергетске ефикасности за 2014. годину
Оперативни план побољшања енергетске ефикасности у републичким органима управе

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.