Sign In

Организација Министарства

Објављено:

​Дјелокруг рада Министарства утврђен је Законом о републичкој управи, а за обављање послова из дјелокруга рада Министарства образују се сљедеће организационе јединице:

 

-посебне организационе јединице-

а) Кабинет министра,

б) Јединица за интерну ревизију,

в) Секретаријат министарства, са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за финансијско-планске и рачуноводствене послове, са унутрашњом организационом јединицом:

- Одсјек за филијале трезора

2. Одјељење за правне, опште и заједничке послове, са унутрашњом организационом јединицом:

- Одсјек за европске интеграције и међународну сарадњу

3. Одјељење за односе са јавношћу

 

-основне организационе јединице-

а) Ресор за предшколско и основно васпитање и образовање, са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за предшколско васпитање и образовање

2. Одјељење за основно васпитање и образовање

б) Ресор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за опште средње и умјетничко образовање и васпитање

2. Одјељење за средње стручно образовање и образовање одраслих

в) Ресор културе, са сљедећим унутрашњим организационим јединицама:

1. Одјељење за савремено стваралаштво и креативну индустрију

2. Одјељење за заштиту културног насљеђа.

 

Члан 4.

(1) Министарством руководи министар.

(2) Министар има савјетнике.

(3) Министра замјењује, у случају спријечености или одсуства, секретар или овлашћени помоћник.

(4) Кабинетом министра руководи шеф Кабинета.

(5) Радом секретаријата руководи секретар Министарства.

(6) Радом ресора руководи помоћник министра.

(7) Радом одјељења руководи начелник oдјељења.

(8) Радом одсјека руководи руководилац oдсјека.

(9) Радом јединице руководи руководилац jединице.

 

Члан 5.

У саставу Министарства налазе се сљедеће републичке управне организације:

1. Републички педагошки завод,

2. Завод за образовање одраслих,

3. Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,

4. Архив Републике Српске и

5. Републички секретаријат за вјере.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.