Sign In

Основно образовање

Објављено:

 Закон о основном васпитању и образовању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области основног васпитања и образовања

 

Назив прописаСлужбени гласник у којем је пропис објављенПреузимање
​Стратегија развоја предшколског основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године
Усвојена на 152. сједници Владе Републике Српске, одржаној 30.12.2021. године​Стратегија развоја предшколског основног и средњег образовања од 2022. до 2030.године
Закон о основном васпитању и образовању
Службени гласник Републике Српске бр. 81/22
Закон о основном васпитању и образовању
​Правилник о школском календару за школску 2023-2024.годину Основне школе
Службени гласник Републике Српске бр. 58/23​Правилник о школском календару за ОШ за 23. и 24. ШГ - СГ 58-23
​Правилник о садржају и начину вођења педагошке документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи
​Службеник гласник Републике Српске
бр.56/23
Правилник о садржају и начину вођења педагошке документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи.pdf
Правилник о измјени Правилника о садржају и начину вођења педагошке документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи
Службеник гласник Републике Српске
бр. 114/23
Правилник о измјени Правилника о садржају и начину вођења педагошке документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи 
Правилник о васпитању и образовању дјеце са сметњама у развојуСлужбени гласник Републике Српске бр.  83/20
Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање дипломаСлужбени гласник Републике Српске бр. 12/21Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање дипломе
Правилник о полагању стручног испита у основној школиСлужбени гласник Републике Српске бр. 89/18 Правилник о полагању стручног испита у основној школи (Службени гласник РС 89-18)
Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи
Службени гласник Републике Српске бр. 74/23


Правилник о норми наставника, стручних сарадника и осталих радника школе у оквиру 40-часовне радне седмице  Правилник о норми непосредног рада са ученицима нас. и струч. сар, у оквиру 40-ч. р.седмице у основној школи (СГ РС 5-09)
Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбораСлужбени гласник Републике Српске бр. 72/23 Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора.pdf
Правилник о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школеСлужбени гласник Републике Српске бр. 70/23 Правилник о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе.pdf
Правилник о нормативима и стандардима за финансирање основних школаСлужбени гласник Републике Српске бр. 68/23
Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде
Службени гласник Републике Српске, број 117/22Правилник o поступку за додјељиање Светосавске награде 
Етички кодексСлужбени гласник Републике Српске бр. 18/19 Етички кодекс за раднике и ученике основне школе 
Правилник о стандардима квалитета уџбеника за основну школуСлужбени гласник Републике Српске бр. 46/23Правилник о стандардима квалитета уџбеника за основну школу.pdf
Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у основној школиСлужбени гласник Републике Српске бр. 6/21 Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у основној школи
Упутство о начину реализације програма, пројеката и других  активности у школамаСлужбени гласник Републике Српске бр. 22/23 Упутство о начину реализације програма пројеката и других активности у школама
Упутство о ангажовању неверификованих лица на мјесту наставникаСлужбени гласник Републике Српске бр. 34/23 Упутство о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника.pdf
Упутство о начину организовања и рада актива директора основних школаСлужбени гласник Републике Српске бр. 22/23 Упутство о начину организовања и рада актива директора основних школа
Упутство о издавању и начину плаћања школског простораСлужбени гласник Републике Српске бр. 22/23Упутство о издавању и начину плаћања школског простора
Упутство о организовању наставе на даљину
Службени гласник Републике Српске бр. 34/23
Упутство о организовању наставе на даљину.pdf
Упутство о праћењу,  вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљинуСлужбени гласник Републике Српске бр. 39/20 Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину (Службени гласник РС 39-20)
Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе     
Службени гласник Републике Српске бр. 82/22Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске 2022.pdf
Наставни план и програм
 Наставни план и програм
​Правилник о Наставном плану и програму за основно васпитање и образовање

​Службени гласник Републике Српске бр. 74/23
Правилник о Наставном плану и програму за основно васпитање и образовање.pdf
​Правилник о начину организовања проширеног програма 
​Службени гласник Републике Српске бр. 37/19
Правилник о начину организовања проширеног програма
​Правилник о измјенама и допуни  Правилника о начину организовања проширеног програма 
​Службени гласник Републике Српске бр. 13/20
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину организовања проширеног програма
​Правилник о измјени Правилника о начину организовања проширеног програма

​Службени гласник Републике Српске бр. 72/21
Правилник о измјени Правилника о начину организовања проширеног програма СГ 72-21.pdf

Протокол за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања 

2024Протокол за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања.pdf
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.