Sign In

Министарство позива привреднe субјектe, под шифром 90.01 – извођачка умјетност, да се пријаве за додјелу финансијске подршкe

Објављено:

 Министарство позива све привредне субјекте, који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске за обављање основне дјелатности под шифром 90.01 –извођачка умјетност, а који су обухваћени Уредбом о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/21), да правовремено поднесу захтјев за остваривање финансијске подршке у складу са овом Уредбом. 

Образац захтјева са пописом потребне документације доступан је на сајту Министарства просвјете и културе Републике Српске, у секцији „Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона ", а рок за подношење пријава је 20. април 2021. године.

Право на додјелу средстава остварују привредни субјекти који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске за обављање основне дјелатности под шифром 90.01 – извођачка умјетност, који нису смањили број радника за више од 15%, поредећи број радника на дан 30. новембар 2020. године са даном 29. фебруар 2020. године, који имају финансијски губитак, који подразумијева пад промета у периоду октобар-децембар 2020. године у проценту од најмање 40% и више у односу на исти период 2019. године и који су измирили порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, закључно са 30. септембром 2020. године.

Влада Републике Српске је, на приједлог Управног одбора Компезационог фонда, на 115. сједници, одржаној 1. априла 2021. године, донијела Уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона, а у њеној припреми и изради учествовали су и представници пословне заједнице и удружења привредних субјеката сектора обухваћених овом Уредбом.

Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број: 29/21 од 5. априла 2021. године.

Напомињемо да, у складу са чланом 5. став 1. Уредбе, привредни субјект, под шифром 90.01 – извођачка умјетност, подноси захтјев за додјелу средстава Министарству просвјете и културе најкасније до 20. априла 2021. године.

 

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.