Sign In

Влада Републике Српске наставља са реформом образовања

Објављено:

​„Влада Републике Српске усвојила је дaнaс по хитном поступку приједлогe закона о измјенама и допунама закона о предшколском, oснoвнoм и срeдњeм васпитању и образовању", рекла је на конференцији за новинаре, након сједнице, министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић.

 Тривићева је навела да су Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању прописане мјере бесплатног похађања предшколске установе за дјецу без родитељског старања и за дјецу са сметњама у развоју.

„Република Српска ће обезбиједити ова средстава и то је дио популационих мјера", додала је Тривићева. Навела је да је измјенама и допунама омогућено да се предшколско васпитање и образовање организује у школским просторима, који имају капацитете, не само у неразвијеним, него и у изразито неразвијеним општинама гдје не постоје предшколске установе.

Овим измјенама дефинисано је и организовање ресурсних центара за инклузивно васпитање и образовање ради помоћи предшколским установама у раду са дјецом са сметњама у развоју.

С обзиром да  многе предшколске установе немају запослене стручне сараднике дефектологе, логопеде и друге, појаснила је министар Наталија Тривић, ресурсни центри ће вршити процјене и предлагати установи прилагођене планове и програме за свако дијете.

 Измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању за ученике који исказују посебна интересовања предвиђено је да се организује факултативна настава, такође, прописано је да наставу у другој тријади у четвртом и петом разреду наставу изводи наставник разредне наставе и предметни наставник других предмета, а наставу у шестом разреду наставници предметне наставе.

Створен је правни основ за доношење подзаконског акта о стандардима квалитета уџбеника за основне и средње школе у Републици Српској, јер он у овом моменту не постоји.

„Како бисмо знали на који начин треба да изгледа уџбеник и шта је важно да дјеца науче морамо имати стандарде", рекла је Тривићева и додала да ће Министарство у овом послу пратити Републички педагошки завод и Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево.

Предвиђено је и доношење  Правилника о стандардима рада педагога, психолога, социјалног радника и дефектолога у васпитно-образовним установама Српске.

„Примарна сврха стандарда је да допринесу унапређењу васпитно-образовног процеса кроз унапређење квалитета рада свих запослених у стручним службама те истовремено да се нагласи значај рада стручне службе, те њихов допринос у раду са дјецом", рекла је Тривићева.

 Влада Републике Српске усвојила је по хитном поступку и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.

„У области средњег образовања, јасно је дефинисано да умјетничка школа може бити музичка, балетска и ликовна и уведена је нова струка Култура и умјетност", рекла је министар Наталија Тривић.

Измјенама је предвиђено, навела је она, да се практична настава реализује код послодавца највише у  обиму од 25 одсто од укупног обима часова практичне наставе, као и да се за ученике са сметњама у развоју обезбјеђује  прилагођавање радног мјеста у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе.

Министар Наталија Тривић додала је да је уведен и термин пројектна настава која се разликује од практичне наставе.

С циљем повезивања образовања са тржиштем рада прописано је успостављање институционалне сарадње Министарства, Републичког педагошког завода и Привредне коморе ради провођења дуалног образовања, као и овлаштење Привредној комори за провјеру испуњености услова за извођење практичне наставе код послодавца, те увођење ментора као лица којег одређује послодавац који реализује практичну наставу.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.