Sign In

Објављен конкурс за упис ученика у средње школе

Објављено:

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић рекла је да је објављен Конкурс за упис ученика у средње школе, у школској 2020/21. години, и да се очекује упис око 9.800 ученика који завршавају основну школу.

У прве разреде средњих школа планиран је упис 10.969 ученика, од чега 2.677 ученика распоређених у 119 одјељења занимања трећег степена сложености и 8.298 ученика распоређених у 348 одјељења занимања четвртог степена сложености.

Mинистар Наталија Тривић, на данашњој конференцији за медије, истакла је да је Министарство  уписне политике припремило у сарадњи са локалним заједницама и привредом како би биле прилагођене потребама тржишта рада.

 „Наш циљ је да ученицима, који не желе наставити школовање, осигурамо запослење, а онима који планирају да наставе образовање,  добре компетенције за наставак школовања. Тржишту рада потребна су занимања у области машинске, текстилне и дрвопрерађивачке индустрије", рекла је Тривићева. Подсјетила је да од прошле године имамо потписане уговоре са око 100 привредних друштава који обезбјеђују плаћене ученичке праксе у тим привредним субјектима.

Напоменула је да је измјенама Закона о средњем образовању и васпитању дефинисано  да 25 одсто практичне наставе треба да се обави код послодавца.

 „Желимо да омогућимо да наши ученици по завршетку средње школе, по принципу дуалног образовања, имају вјештине, компетенције и стручност како би могли квалитетно да обављају послове на радном мјесту", рекла је министар Наталија Тривић.

Нагласила је и да су све  средње школе, уз  текст конкурса на огласној табли школе, обавезне да објаве и план уписа ученика, табеларни преглед о броју незапослених радника и њихово запошљавање у 2019. години, те податак о дефицитарним занимањима за своју школу како би ученици имали преглед шта је тражено на тржишту рада.

 Приликом уписа, кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се  бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

 Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

 Јaвним конкурсом одређена су два уписна рока, и то: јунски рок – од 15. до 26. јуна и јулски рок – од 6. до 17. јула 2020. године.   

У јунском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 15. 06. 2020. године,  а завршава се у уторак,  16. 06. 2020. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати  уписа  објављују се у четвртак, 18. 06. 2020. године. Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 22. 06. 2020. године, а завршава се у сриједу,  24. 06. 2020. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати  уписа  објављују се у петак, 26. 06. 2020. године.

У јулском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње  школе и средње трогодишње школе почиње у понедјељак,  06. 07. 2020. године, а завршава се у сриједу, 08. 07. 2020. године.  Резултати  уписа објављују се у петак, 10. 07. 2020. године. Од понедјељка, 13. 07. 2020. године, до петка 17.07.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Када је ријеч о упису ученика у средње умјетничке школе, пријем докумената у јунском уписном року почиње у понедјељак, 15. 06. 2020. године, а завршава се у уторак,  16. 06. 2020. године, док се посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 18. 06. 2020. године и у петак, 19. 06. 2020 године. Резултати уписа објављују се у суботу, 20. 06. 2020. године.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јулском уписном року  почиње у понедјељак,  06. 07. 2020. године, а завршава се у уторак,  07. 07. 2020. године, док посебни испит кандидати полажу у четвртак,  09.07.2020. године и петак, 10.07.2020. године. Резултати уписа објављују се у суботу,  11.07.2020. године.

Од понедјељка, 13.07.2020. године до петка 17.07.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе гдје има слободног мјеста.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године и они се школују у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа и они не подлијежу критеријумима бодовања за упис.

Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу, a под истим условима могу да конкуришу и уписују се и ученици из других држава. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених, односно доказом о извршеној нострификацији дипломе када је ријеч о ученицима из друге државе.

 Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2020/2021. години, као и план уписа,  доступни су и на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) на страници Министарства просвјете и културе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.