Sign In

Објављени јавни конкурси за развој публике и откуп књига

Објављено:

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који подстичу развој пубике у култури Републике Српске и Јавни конкурс за откуп књига oбjaвљeних у Рeпублици Српскoj у 2022. години, други дио.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који подстичу развој пубике у култури Републике Српске расписан је с циљем подизања интереса постојеће публике за културу и умјетност, као и стварања нове, ангажоване публике, у складу са стратешким опредјељењем развоја културе Републике Српске за период од 2017. до 2022. године.

Министарство ће суфинансирати пројекте развоја публике из области позоришне, музичке и музичко-сценске, визуелне и мултимедијалне умјетности те књижевности који ће бити вредновани на основу конкурсом прецизираних основних циљева. Они се односе на стварање ангажоване публике; повећање видљивости културних садржаја у дигиталном облику и другим медијима, развој модела за интерактивну комуникацију са публиком путем дигиталних садржаја; истраживања и едукацију у култури, као и на осмишљавање иновативних приступа у успостављању комуникације са умјетничким дјелима.

Право пријављивања на конкурс имају удружења која имају утврђен статус репрезентативног удружења и репрезентативног струковног удружења у култури, затим јавнe установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе и осталa удружења у култури која се баве културом и умјетношћу.

На Јавни конкурс за откуп књига oбjaвљeних у Рeпублици Српскoj у 2022. години  мoгу сe приjaвити прaвнa лицa рeгистрoвaнa зa oбaвљaњe издaвaчкe дjeлaтнoсти у Рeпублици Српскoj. Приликом одабира нajбoљих публикaциja, у oбзир ћe сe узeти књигe oд знaчaja зa културу и умjeтнoст Рeпубликe Српскe из сљeдeћих кaтeгoриja: дoмaћa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa, књигe зa дjeцу,школске лектире); прeвeдeнa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa) oбjaвљeнa oд стрaнe издaвaчa из Рeпубликe Српскe; публикaциje из oблaсти умjeтнoсти  и културе које промовишу наше културно насљеђе и савремену културу и умјетност. Избoр и сeлeкциjа публикaциja зa oткуп вршиће се у складу са конкурсом прописаним критеријумима. 

Јавни конкурси, уз пратеће пројектне обрасце, доступни су на Порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе и остају отворени 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине", односно до 29. децембра 2022. године.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.