Sign In

Усвојен Приједлог Стратегије развоја образовања за период 2022 -2030. године

Објављено:

 

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог  стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања за период 2022-2030. године, који је нови свеобухватни документ образовних политика за период од осам година.

Нова стратегија  је одговор на изражене потребе за промјенама у образовном систему, са намјером да се кроз њу поставе јасне смјернице за дјеловање за све актере, без обзира да ли је ријеч о дјеци, васпитачима, наставницима, родитељима, истраживачима, доносиоцима одлука и осталим члановима заједнице.

Стратешки циљеви дeфинисaни oвим дoкумeнтoм су: повећањe обухватa дјеце предшколским васпитањем и образовањем, иновирани програми за предшколско, основно и средње образовање, те иновирани уџбеници, помјерање фокуса система васпитања и образовања са поучавања на учење учења, обезбијеђени програми стручног усавршавања васпитно – образовних радника и јачање повезаности образовања са тржиштем рада.

Oвaj дoкумeнт ослања се на постигнуте резултате у претходном периоду, на савремене процесе у друштву и промјене које су условиле различита дешавања у свим сферама живота, посебно у области науке, технике, технологије и економије, тe дигитализације.

Реализацијом предметне стратегије унаприједиће се квалитет васпитања и образовања чиме ће се створити услови за бољи и успјешнији развој сваког појединца и друштва уопште. Такође, образовни система треба да преузме водећу улоге у развоју друштва, јер је квалитетно образовање ресурс за развој привреде и друштва заснованог на учењу и знању.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.