Sign In

Израда Омладинске политике Републике Српске од 2022. до 2026.године

Објављено:

Радна група за израду „Омладинске политике Републике Српске од 2022. до 2026. године“ одржала је дводневни састанак на којем су дефинисани главни елементи стратешке платформе за Омладинску политику.

Министарство породице, омладине и спорта је започело процес израде „Омладинске политике Републике Српске од 2022. до 2026. године“, четврте петогодишње стратегије за младе, и у ту сврху је спроведена Анализа имплементације претходне стратегије, кроз анкетно истраживање ставова младих у Републици Српској, њиховог опажања друштвеног окружења, те идеје о могућим рјешењима за неке од перципираних проблема.

Упитник је креиран на основу Еуростатових индикатора и садржавао је преко 70 питања, која су груписана по областима: социодемографске информације, образовање, професионални живот, друштвени живот, друштвени активизам, те здравље, животна средина и мобилност младих. Анкетирано је 1988 младих, узраста 14-35 година (у просјеку 23 године) из 34 јединице локалне сампоуправе у Републици Српској.

Резултати истраживања су употребљени како би се утврдило тренутно стање, али и упоредило са претходним, те креирале препоруке за нову петогодишњу стратегију, у којој ће посебан дио бити посвећен управо подршци останку младих, са новим мјерама, али ће такође бити посвећена пажња и здрављу младих, омладинском активизму и раду.

Сам процес израде документа технички је подржан и путем пројекта EU4CS (EU for Civil Society), те програма задржавања младих у БиХ „Општа мобилизација“ које финансира делегација ЕУ у БиХ, као и од стране Међународне организације за миграције (IOM).

У фебруару мјесецу 2022.године Влада Републике Српске је усвојила одлуку о  покретању процеса израде „Омладинске политике Републике Српске од 2022. до 2026. године“.

Омладинска политика Републике Српске је интегрисани, мултисекторски стратешки документ (мултисекторска стратегија) који дефинише јавне политике и усмјерава развој свих области значајних за младе, те реализацијом стратешких циљевима и приоритета води ка побољшању услова живота младих и ствара предуслове за њихов останак у Републици Српској.

Омладинска политика Републике Српске садржаваће и приоритете и развојне правце дефинисане у релевантним стратешким документима Републике Српске, као и документима релевантним за процес европских интеграција и другим међународно преузетим обавезама Републике Српске и Босне и Херцеговине, укључујући Стратегију Европске уније за младе за период 2019-2027.година, Стратегију омладинског сектора Савјета Европе до 2030. године, Стратегију Уједињених нација за младе 2018-2030.године и Агенду Уједињених нација за одрживи развој 2015-2030. година.

Носиоци израде Омладинске политике Републике Српске су радна тијела, односно, Радна група за израду Омладинске политике Републике Српске и Радна група за подршку изради Омладинске политике Републике Српске, коју је рјешењем именовао министар породице, омладине и спорта из реда ресорно надлежних институција, те јавних установа, удружења грађана и омладинских организација и стручњака за поједине области, а примјењујући начела система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.