Sign In

Митровић: Измјенама Закона о привредним друштвима до повећања економске активности

Објављено:

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић рекао је да је циљ Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима уређивање управљања, начина оснивања и доношења пословних одлука ради стварања повољних претпоставки за повећање економске активности и развијања конкурентности привреде Српске.

Митровић је појаснио да је ријеч о системском пропису чија је намјера унаприједити процедуре одлучивања у привредним друштвима.

„Циљ је и заштита интегритета тржишта хартија од вриједности (ХоВ), као и интереса и права чланова, односно акционара у привредним друштвима, а све ради стварања повољног пословног амбијента", рекао је Митровић, образлажући овај акт на посебној сједници Народне скупштине.

Он је додао да се предложеним законским одредбама врши дјелимично усаглашавање са прописима ЕУ из области привредног права, као и отклањање ситнијих недостатка у важећем законском рјешењу.

Митровић је прецизирао да се овим актом утиче на увођење могућности сукцесивне уплате новчаног дијела основног капитала код друштава са ограниченом одговорношћу, као и на прописивање права за друштва са ограниченом одговорношћу да обавезу вођења књиге удјела пренесу на Централни регистар хартија од вриједности.

У образложењу овог закона наводи се да се њиме утиче и на нормирање да Централни регистар ХоВ уписује заложна права над удјелима друштава са ограниченом одговорношћу који су код њега регистровани, као и на увођење могућности да се мјесто одржавања скупштине привредног друштва може утврдити и у позиву за сједницу, те на продужавање рокова застарјелости потраживања у односима између привредног друштва и његових чланова, односно акционара.

У документу се наводи да се овим актом утиче и на дјелокруг рада и већину за доношење одређених одлука у скупштини друштва са ограниченом одговорношћу, поступак иступања и искључења члана из друштва са ограниченом одговорношћу, одређивање продајне цијене акција, побољшање заштите права акционара на дивиденду, измјене у начину достављања позива за сједницу скупштине и управног одбора акционарског друштва и уређивање поступка прекограничног припајања и спајања привредних друштава.




Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.