Sign In

Организација министарства

Дјелокруг рада Министарства утврђен је Законом о републичкој управи, а за обављање послова из дjелокруга рада Министарства образоване су сљедеће организационе јединице:

- посебна организациона јединица       - Кабинет министра,

- посебна организациона јединица       - Секретaријат Министарства,

- основне организационе јединице       - Ресори:

       1. Ресор за ​индустрију,
       2. Ресор за привредни развој,
       3. Ресор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
       4. Ресор за економску сарадњу.

 

КАБИНЕТ МИНИСТРА

У Кабинету министра обављају се савјетодавни, протоколарни, административно - технички послови, послови односа са јавношћу и послови значајни за рад министра и Министарства.

                   Шеф кабинета:

                   Милован Пејановић

                   Телефон: + 387 51 360 261

                   Факс: + 387 51 338 847

                   e-mail: m.pejanovic@mpp.vladars.rs

 

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА

Секретаријат Министарства обавља послове који су од заједничког интереса за Министарство, обједињава рад ресора, остварује сарадњу са другим органима и организацијама, учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства, обавља организационе, управно - правне, нормативне, кадровске, финансијско - рачуноводствене послове, студијско - аналитичке послове - израда преднацрта, нацрта и приједлога буџета, завршног рачуна, евиденционе послове, књиговодствене, обрачун плата и других накнада, послове јавних набавки и друге послове од заједничког интереса за Министарство.

                   Секретар Министарства:

                   Јелена Шљокавица, дипл. правник

                   Телефон: + 387  51 360 251

                   Факс: + 387 51 338 847

                   e-mail: j.sljokavica@mpp.vladars.rs

 ​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.