Sign In

Испити за стечајног управника

Објављено:

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 ПРОПИСИ:

Закон о стечају  („Службени гласник Републике Српске", број 16/16);

Правилник о програму стручног испита за стечајног управника и начину његовог полагања  („Службени гласник Републике Српске", број 105/16). 

 
УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Стручни испит за стечајног управника може полагати лице које испуњава услове из члана 66. став 4. Закона о стечају.  Кандидат уз захтјев за полагање стручног испита прилаже доказе о испуњености услова за полагање стручног испита  у оригиналу или у овјереној копији, и то: 

 1. увјерење о држављанству БиХ односно Републике Српске,
 2. увјерење/потврда о здравственој способности,
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома о завршеној стручној спреми (завршен економски или правни факултет  или факултет техничког смјера)
 5. потврда послодавца о радном искуству у струци (најмање пет година радног искустава у струци),
 6. увјерење да није осуђиван за кривична дјела из области организованог криминала, корупције и привредног криминалитета, као и за кривична дјела која га чине недостојним да обавља дужност стечајног управника,
 7. увјерење да се не води кривични поступак за кривична дјела из области организованог криминала, корупције и привредног криминалитета, као и за кривична дјела која га чине недостојним да обавља дужност стечајног управника,
 8. потврда/увјерење или изјава кандидата да није разријешен дужности директора или другог одговорног лица у правном субјекту због несавјесног рада и да није починио прекршај из члана 291. Закона о стечају и
 9. потврда Привредне коморе Републике Српске да кандидат нема негативних резултата рада у привредној или другој организацији.

 

Захтјев за полагање стручног испита за стечајног управника се подноси Министарству правде Републике Српске (адреса:  Трг Републике Српске број: 1, 78 000 Бања Лука), и мора да садржи податке о кандидату (адреса, контакт телефон, е-маил и др.).

 
НАЧИН ПОЛАГАЊА  СТРУЧНОГ ИСПИТА:

Програм за полагање стручног испита за стечајног управника је у Прилогу Правилника о програму стручног испита за стечајног управника и начину његовог полагања.

Стручни испит за стечајног управника полаже се из предмета:

 • Стечајно право,
 • Основе грађанског и привредног права и
 • Основе рачуноводства и финансија.

Кандидати који имају положен правосудни испит, не полажу стручни испит из предмета Основе грађанског и привредног права, о чему као доказ прилажу увјерење о положеном правосудном испуту.

Кандидати који су сертификоване рачуновође, не полажу стручни испит из предмета Основе рачуноводства и финансија, о чему као доказ прилажу лиценцу за обављање професионално стручне активности  у звању сертификованог рачуновође у години којој подносе захтјев  за полагање стручног испита за стечајног управника. 

На основу одредби Закона о стечају  полагање стручног испита се врши на основу јавног позива министра правде.
 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА:

Висина трошкова полагања стручног испита за стечајног управника износи 410,00 КМ.

Висина трошкова полагања поправног испита износи 200,00 КМ.

Износ накнаде за полагање стручног испита уплаћује се на, један од наведених, жиро рачуна јавних прихода Републике Српске.pdf, и као доказ о уплати  доставити уплатницу, пет дана прије дана полагања стручног испита.

Листа стечајних управника се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет страници Министарства правде Републике Српске, а коју утврђује министар правде за подручје надлежности сваког суда.

 

УСМЕНИ ДИО ИСПИТА

Усмени испит је јаван. Свим заинтерсованим грађанима који желе да слушају испит биће омогућено да му присуствују али уз претходну најаву посјете, на контакт телефон 051 339 673, и то најдаље до краја октобра текуће године.

 

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОСЛАЛИ ЗАХТЈЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Обавјештавамо све кандидате који су послали захтјев за полагање стручног испита за стечајног управника по основу Јавног позива од 09.09.2019. године, објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске", број 76/19 и на интернет страници Министарства правде, да ће се стручни испит одржати у I (првом) кварталу 2020.године.

О тачном термину одржавања стручног испита кандидати ће бити обавијештени, накнадно, на кућну адресу и путем интернет странице Министарства правде.

 

ПЛАН ОБУКА ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ

План обука за стечајне управнике 2019.pdfПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.