Sign In

Организација Министарства

Објављено:

Послови из дјелокруга Министарства утврђени су Законом о републичкој управи и другим законима и обављају се у сљедећим организационим јединицама:

 1. КАБИНЕТ МИНИСТРА

- Шеф кабинета

- савјетници министра

- Службеник за односе с јавношћу

- Секретар - кооординатор министра

- Интерни ревизор

- Возач

 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
- Секретар Министарства
а) Одјељење за правне, финансијске и опште послове

- Начелник Одјељења

- Виши стручни сарадник за нормативну дјелатност

- Сарадник за планирање анализу буџет и развој

- Сарадник за контролу обрачуна личних примања

- Сарадник за финансијско-књиговодствене послове

- Сарадник за пријем поште

- Сарадник за отпрему и развођење поште

- Сарадник за евиденцију и архиву

- Возач

 б) Одјељење за обуку, координацију пројеката и европске интеграције

- Начелник Одјељења

- Виши стручни сарадник за обуку

- Виши стручни сарадник за вођење пројеката ЕУ, програма, фондова и донација

- Виши стручни сарадник за европске интеграције

 

3. РЕСОР ПРАВОСУЂА
а) Одјељење за правосуђе

- Начелник Одјељења

- Инспектор за послове судске и тужилачке управе

- Виши стручни сарадник за послове међународне правне помоћи

- Стручни сарадник за послове статистике

- Стручни сарадник за вођење службене евиденције положених правосудних испита, стечајних управника, судских тумача и вјештака

- Сарадник за административно-техничке послове

 

4. РЕСОР ЗА ПОСЛОВЕ НОТАРИЈАТА, АДВОКАТУРЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА,
    БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋ И СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

a) Oдјељење за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва и бесплатне
     правне помоћи
- Начелник Одјељења

- Инспектор за послове нотаријата

- Виши стручни сарадник за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва и бесплатне правне помоћи

- Сарадник за послове нотаријата

 б) Одсјек за спровођење Стратегије за борбу против корупције

- Руководилац Одсјека

- Виши стручни сарадник за спровођење Стратегије за борбу против корупције

- Виши стручни сарадник за спровођење Стратегије за борбу против корупције

 

5. РЕСОР ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
а) Одјељење за надзор над радом казнених и васпитно-поправних установа
- Начелник Одјељења

- Инспектор за безбједност казнено-поправних установа

- Инспектор за третман осуђених лица

- Инспектор за надзор над остваривањем права осуђених лица

- Инспектор за надзор над спровођењем условног отпуста и извршења

   рада за опште добро на слободи

- Сарадник за статистичке и аналитичке послове.

 б) Одјељење за управно-правне и нормативне послове

- Начелник Одјељења

- Виши стручни сарадник за управно-правне послове

- Виши стручни сарадник за нормативно-правне пословеПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.