Sign In

Нотарске исправе сачињене у законом прописаној форми и њихова законитост није упитна

Објављено:

​Поводом учесталих питања а  која се односе на избор нотара у Републици Српској који је проведен 2018. године, обавјештавамо вас о сљедећем:

Министарство правде у Влади Републике Српске расписало је дана, 22.05.2018. године, конкурс за избор нотара за службена сједишта у Бањој Луци (5 нотара), Бијељини (2 нотара), Приједору (2 нотара), Модрича, Добој, Невесиње, Рогатица, Соколац, Кнежево, Власеница, Лопаре, Сребреница, Србац, Челинац, Требиње (1 нотара).  Јавни конкурс расписан је према условима прописаним у измјенама Закона о нотарима из 2017. године.

Пресудама Окружног суда у Бањој Луци поништен је поступак за избор за нотара за службена сједишта у Бањој Луци (4), Бијељини и Добоју, а на снази су остала рјешења о избору нотара у Приједору, Требињу и Модричи.

Одлуком Уставног суда Републике Српске број У-94/17 од 28. новембра 2018. године („Службени гласник Републике Српске", број 113/18), неуставним су проглашене одредбе члана 20. тачка 1, члана 33. став 1. и члана 38. став 2. Закона о нотарима а које су прописивале услове за обављање службе нотара, потребу за нотарским помоћницима и услове за њихово именовање те плату нотарских помоћника.

Ради провођења ове одлуке али и омогућавања расписивања конкурса за избор нотара јер је појединим нотарима престала служба због година старости док у одређеним сједиштима није ни било заинтересованих кандидата, било је неопходно приступити измјенама и допунама Закона о нотарима. 

Дакле, Влада Републике Српске, утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима – по хитном поступку, који је ступио на снагу дана, 12.10.2019. године, када су измијењене, између осталог и одредбе које су се тицале држављанства кандидата који обавља послове нотара са службеним сједиштем у Републици Српској.

Измјенама закона било неопходно приступити ради провођења одлуке Уставног суда Републике Српске, а не пресуда које донесене по окончању поступка избора.

Поред измјена везаних за одлуку Уставног суда Републике Српске, било је неопходно приступити измјенама закона који се тичу поступка избора нотара јер је полагање нотарског испита организовано 2006. и 2009.  године, те 2017. године.  Приликом полагања нотарског испита 2006. и 2009. године, за све кандидате важила су иста правила и процедуре те се испит полагао пред једном комисијом.

Измјенама Закона о нотарима из 2017. године, прописана су нова правила везана за полагање нотарског испита те се исти од тог периода полагао пред различитим комисијама. С обзиром да су оцјене додјељељиване од различитих чланова Комисије те да је на поступак полагања било примједби од стране кандидата због додјељивања оцјена, одредба Закона о нотарима, која је прописивала да ће се код избора између више кандидата који испуњавају услове првенствено узети у обзир њихов успјех на нотарском испиту, врста правних послова на којима су радили као и резултати које су у раду постигли постала је предмет анализе и према мишљењу Министарства било је неопходно приступити њеној измјени.

Измјенама Закона о нотарима измјењене су и одредбе које се тичу вршилаца дужности нотара јер важећи Закон о нотарима, између осталог прописује мјесто обављања нотарске службе као и правне послове за које је обавезна нотарска обрада исправа. Чланом 43., прописано да нотар обавља нотарску службу искључиво у свом службеном сједишту, а члан 68., правне послове за које је обавезана нотарска обрада исправа које се односи на:

 • правне послове о регулисању имовинских односа између брачних другова, као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници;
 • располагања имовином малољетних и пословно неспособних лица;
 • правне послове којима се обећава неко чињење као поклон, с тим што се недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта извршењем обећаног чињења;
 • правне послове чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама;
 • оснивачка акта привредних друштава.

Одлуком Владе Републике Српске о одређивању броја нотара и њиховом службеном сједишту („Службени гласник Републике Српске", бр. 17/06, 14/08 и 17 /10), одређен је број потребних нотара за подручје Републике Српске, њихово службено сједиште, те број нотара појединачно за свако сједиште. По један нотар одређен је за службана сједишта и то у:

 1. Братунцу (подручје општине Братунац),
 2. Броду (подручје општине Брод),
 3. Дервенти (подручје општине Дервента),
 4. Котор Вароши (подручје општине Котор Варош),
 5. Модричи (подручје општине Модрича и Вукосавље),
 6. Шамцу (подручје општине Шамац, Пелагићево, Доњи Жабари),
 7. Палама (подручје општине Пале и Источни Стари Град),
 8. Вишеграду (подручје општине Вишеград, Рудо и Устипрача),
 9. Невесињу (подручје општине Невесиње, Гацко и Источни Мостар),
 10. Рогатици (подручје општине Рогатица),
 11. Сокоцу (подручје општине Соколац),
 12. Кнежеву (подручје општине Кнежево),
 13. Лопарама (подручје општине Лопаре),
 14. Сребреници (подручје општине Сребреница),
 15. Српцу (подручје општине Србац) и Челинцу (подручје општине Челинац).

Такође, у службеном сједишту у Власеници (за подручје општине Власеница, Шековићи, Хан Пијесак и Милићи) одређена су два нотара, али ово сједиште није попуњено. 

С обзиром да је за одређен број сједишта одређен по један нотар и да већи број службених сједишта никад није попуњен те да је важећи Закон о нотарима прописивао да вршилац дужности нотара може завршити само започете послове од стране нотара, грађани и привредни субјекти нису били у могућности остваривати своја права благовремено. У том смислу измијењене су одредбе које се тичу вршилаца дужности нотара те је, као и у свим законодавствима у окружењу, дато овлаштење  вршиоцима дужности нотара да имају сва права и обавезе као и нотар, у складу са овим законом.

Када је у питању законитост исправа које су сачињене од стране нотара који су изабрани 2018. године, а чије је именовање оспорено у судском поступку, желимо нагласити да су нотарске исправе сачињене у законом прописаној форми као да и  њихова законитост није доведена у питање. 

Министарство правде у Влади Републике Српске, у наредном периоду, планира расписати конкурс за сва упражњена мјеста нотара у Републици Српској, у складу са  Одлуком Владе Републике Српске о одређивању броја нотара.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.