Sign In

ВАЖЕЋА ЗАКОНСКА ЛЕГИСЛАТИВА

​​​​​​- Листа важећих прописа Републике Српске (из надлежности Министарства) који прописују техничке и друге захтјеве за производе и услуге​​​ ​

- Листа свих законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, налази се на сајту Републичког завода за стандардизацију и метрологију и можете је погледати овдје​

- Споразум Републике Српске и Србије о техничкој сарадњи у ветеринарској и фитосанитарној области, безбједности хране и хране за животиње 

Ресор пољопривреде и руралног развоја 
- Закон о органској производњи 
- Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту Сл.гл.РС 14/10
- Закон о допунама Закона о пољопривредном земљишту Сл.гл.РС 86/07
- Закон о пољопривредном земљишту Сл.гл.РС 93/06
- Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди Сл.гл.РС 71/09
- Закон о измјени Закона о пољопривреди Сл.гл.РС 86/07
- Закон о допуни Закона о пољопривреди Сл.гл.РС 20/07
- Закон о пољопривреди Сл.гл.РС 70/06
- Закон о измјенама и допуни Закона о противградној заштити Републике Српске Сл.гл.РС 110/08
- Закон о измјенама и допуни Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села Сл.гл.РС 106/09 
- Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама Сл.гл.РС 106/09
- Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама Сл.гл.РС 78/11
- Закон о пољопривредним задругама Сл.гл.РС 73/08
- Закон о комори инжењера пољопривреде Републике Српске Сл.гл.РС 59/09
- Закон о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за постицање пољопривреде и села

- Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама Сл.гл. 01/24


Биљна производња и фитосанитарна област
- Закон о минералним ђубривима Сл.гл.РС 24/12
- Закон о садном материјалу Сл.гл.РС 37/09

- Закон о измјенама и допунама садног материјала  (Службени гласник Републике Српске, бр. 117-2011
- Закон о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља Сл.гл.РС 100/11
- Закон о сјемену пољопривредног биља Сл.гл.РС 37/09
- Закон о заштити здравља биља Сл.гл.РС 25/09
- Закон о средствима за заштиту биља Сл.гл.РС 52/10

ГМО легислатива

- Закон о генетички модификованим организмима Сл.гл.РС 103/08


Сточарство

- Закон о сточарству Сл.гл.РС 44/15
- Закон о пчеларству Сл.гл.РС 52/10
- Закон о рибарству Сл.гл.РС 72/12

- Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству Сл.гл. 112/21

Прехрамбена индустрија 

- Закон о вину Сл.гл. РС 80/15

- Закон о јаким алкохолним пићима СЛ.гл. РС 81/15

- Закон о дувану Сл.гл.РС 72/12

- Закон о измјенама и допунама Закона о дувану 58/19
- Закон о храни Сл.гл.РС 19/17

Легислативу БиХ можете да погледате на страници Агенције за безбједност хране БиХ www.fsa.gov.ba
Законску легислативу прехрамбене индустрије из бивше СФРЈ можете да погледате овдје

Ресор шумарства и ловства 
- Закон о ловству

- Закон о измјенама и допунама Закона о ловству
- Закон о шумама Сл.гл.РС 75/08

- Закон о измјенама и допунама Закона о шумама

- Закон о националним парковима Сл.гл.РС 75/10
- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа Сл.гл.РС 70/09

 Ресор водопривреде 

- Закон о измјени и допуни Закона о водама Сл.гл.РС 92/09
- Закон о водама Сл.гл.РС 50/06


Ресор ветеринарства 

- Закон о ветеринарству у Републици Српској
- Закон о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла​
- Закон о заштити и добробити животиња Сл.гл.РС 111/08
- Закон о ветеринарству у Републици Српској ( пречишћени текст измјена и допуна уграђен у основни текст Сл.гл.РС 42/08 и 06/12 )
- Закон о ветеринарско-медицинским производима Сл.гл.РС 71/12


Легислативу БиХ можете да пронађете на интернет страници Канцеларије за ветеринарство БиХ  
  http://www.vet.gov.ba/


 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.