Sign In

Организација Министарства

Објављено:

​​​​​Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза Републике Српске уређена је: унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелокруг и међусобни односи); ситематизација радних мјеста (укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника; називи радних мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, односно радним мјестима намјештеника; потребан број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто и посебни услови за заснивање радног односа и организациони дијаграм Министарства (шематски приказ односа између основних и основних са унутрашњим организационим јединицама).

Дјелокруг рада Министарства утврђен је Законом о републичкој управи, а за обављање послова из делокруга рада Министарства образују се сљедеће организационе јединице:
а) посебна организациона јединица – Кабинет министра,
б) посебна организациона јединица - Секретaријат Министарства,
в) основне организационе јединице – ресори,
г) унутрашње организационе јединице – одјељења.

У министарству се образују сљедеће основне организационе јединице:
а) Ресор друмског саобраћаја,
б) Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја и
в) Ресор поштанског саобраћаја, телекомуникације и европске интеграције.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.