Sign In

Пензијски резервни фонд Републике Српске

Објављено:

У оквиру реформе пензијског система, као посебан задатак, дефинисана је обавеза предлагања новог начина управљања акцијама Фонда ПИО које су стечене у процесу приватизације државног капитала у предузећима.

На основу анализе досадашњег начина управљања портфељом Фонда ПИО, извршена је оцјена остварених ефеката, те је закључено да постојећи законски оквир и практична рјешења заснована на њему, не обезбјеђују основне претпоставке за рационално и ефикасно управљање портфељом Фонда ПИО. Разматрањем алтернативних модела управљања портфељом Фонда ПИО (са анализом позитивних и негативних карактеристика), те детаљном анализом међународних искустава, предложен је нови приступ управљања портфељом, који раздваја текуће пословање Фонда ПИО од управљања портфељом.

Усвајањем Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) имовина Фонда ПИО, стечена у складу са прописима о приватизацији државног капитала у предузећима, и средства стечена управљањем том имовином, уносе се као оснивачки улог Фонда ПИО у Пензијски резервни фонд РС (ПРЕФ), који се формира као затворени инвестициони фонд, а којим, даље, управља друштво за управљање.

Законом је прописано да се ПРЕФ оснива у циљу обезбјеђења дугорочне финансијске одрживости обавезног пензијског осигурања, те да се добит остварена пословањем ПРЕФ-а, може користити искључиво за финансирање текућих пензија и реинвестирање ради капитализације и увећања имовине ПРЕФ-а. Из наведеног произилази да су оснивањем ПРЕФ-а, као демографског резервног фонда, створени предуслови за стварање капиталних резерви за дјелимично финансирање дефицита фонда међугенерацијске  солидарности, насталог усљед демографских поремећаја.

Усвајању поменутог закона, претходила је израда студије под насловом “Управљање акцијама из портфеља Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске“, коју су разматрале и усвојиле Влада и Народна скупштина Републике Српске.

Студија - Управљање акцијама из портфеља ПИО РС

 Закон о Пензијском резервном фонду Републике Српске

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.